Křesťanské Vánoce

Brno-Komín, kostel sv. Vavřince

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 24.12. - 1.1.
 00:00
Možnost navštívit komínský betlém ve sváteční dny
24.12 Štědrý den 13.30-16.30, 25. a 26. 12. 14:00-17:00, 1. 1. 15:00-17:00
 24.12.
 13:30 - 16:30
Možnost prohlídky betléma na Štědrý den

Ostatní programy

starší programy
 2. - 20.12.
 07:00 - 07:20
Rorátní zpěvy
adventní pondělí a pátky: 2.12. - 20.12. 7:00 rorátní modlitby se zpěvem adventních písní ve světle svicí
 7. - 21.12.
 07:00 - 07:40
Rorátní mše svaté
soboty 7.12, 14.12. a 21.12. 7.00
 14.12.
 09:00 - 12:00
Adventní duchovní obnova s P. Vojtěchem Loubem
 23.12.
 15:00 - 18:00
Možnosti sv. smíření v adventu a před vánočními svátky
 24.12.
 13:30 - 16:30
Betlémské světlo k dispozici
 24.12.
 22:00 - 24:00
Půlnoční bohoslužby
22:00 Jundrov, 24:00 Komín
 25.12.
 08:30 - 10:00
Slavnostní mše svaté na Hod Boží vánoční
8:30 Jundrov, 10:00 Komín
 25.12.
 17:00 - 18:30
Tradiční vánoční koncert souboru ANTEA
 26.12.
 08:30 - 10:00
Bohoslužby na svátek sv. Štěpána
8:30 Jundrov; 10:00 Komín
 26.12.
 14:30
Źivý betlém v podání dětského folklorního souboru Komíňáček
v kostele
 26.12.
 16:00 - 18:30
Vánoční koncert: Česká mše vánoční J. J. Ryby
v podání studentů Křížkovského gymnázia Komín a hudebního souboru Czech virtuosi.
 29.12.
 00:00
Bohoslužby na Svátek Sv. Rodiny s obnovou manželských slibů a žehnáním manželům
8:30 Jundrov 10:00 Komín
 31.12.
 17:00
Silvestrovská mše svatá na poděkování
Komín
 1.1.
 08:30 - 10:00
Novoroční bohoslužby
8:30 Jundrov, 10:00 Komín
 5.1.
 00:00
Nedělní mše sv. o slavnosti Zjevení Páně
v 8,30 v jundrovské kapli a v 10,00 v Komíně mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadila
 5.1.
 18:00
Vánoční koncert pěveckého sboru LUMÍR

Informace o betlému

Historie: Nový, originální betlém byl pro kostel sv.Vavřince v Komíně pořízen v roce 1946. Zhotovením figur byl pověřen známý brněnský řezbář Jaroslav Vaněk. Pro figury dary přinášejících rolníků a pastýřů byla zvolena podoba komínských, resp. žabovřeských a jundrovských vesničanů v místních krojích. Tím dostal betlém nesporně unikátní podobu. V první fázi byly pořízeny figury Svaté rodiny, anděla se stuhovým nápisem, postav v komínském kroji, tří pastýřů a ponocného, vola a osla, ovcí a palem, a také zlacená hvězda. Betlém byl kompletován v roce 1948, kdy byly pořízeny figury sedláka s holí, selky v kroji s děvčátkem, děvčátka v kroji, selského syna se psem, babičky s kozou, mladé selky v kroji s husou, panímámy s taškou, sošky tří králů a 14 oveček. Během prací na opravách kostela v posledním desetiletí minulého století došlo k odcizení značného počtu figur, především těch v komínských krojích. Betlém byl proto doplněn figurami z dílny mistra Netíka. Po roce 2000 byla většina zcizených figur nalezena v dědictví jistého sběratele. Znovunalezené figurky restauroval houslař Josef Skalský ml. Popis: Pro betlém byl upraven oltář v boční kapli - presbyteriu starého kostela. Na oltář se pak instalovala nová plastická betlémská krajina, kterou vytvořila firma Havlíček. Malbu krajiny a pozadí, včetně maleb tří chrámů v církevní posloupnosti (velechrám sv. Petra v Římě, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, farní kostel sv. Vavřince v Komíně) stejně jako polychromii Vaňkových sošek provedl nadaný samouk malíř Leopold Dočkalík, varhaník z Rakvic u Břeclavi. (Libor Jan a kolektiv: Komín v historii 1240 - 2006)  

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkomin.cz

GPS: 49°13'18.12"N, 16°33'16.56"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Martin Lavička

Návaznost na dopravu:

Doprava z ulice Česká: trolejbusem číslo 36 - zastávka Kristenova; trolejbusem číslo 30 - zastávka Svratecká; tramvají číslo 1,3 - zastávka Svratecká

 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 17.05.2019)

Ne
7:00 celý rok, každý týden, 1. neděle v měsíci latinská
10:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden

Komínský kostel nechala vystavět na vlastní náklady královna Eliška Rejčka, která zakládala klášter na Starém Brně a farní práva převedla do Komína. Zakládací listina z 22. dubna 1324 říká, že komínští obyvatelé chtěli vlastního kněze také kvůli případům úmrtí nemocných předtím, než k nim se svátostmi dorazil kněz ze Starého Brna. Legenda mluví o třech praporcích shozených královnou Eliškou ze Špilberku do větru. Jeden z nich zapadl do Komína a právě tam tedy dala královna postavit kostel. Na začátku 20. století kostel svou kapacitou nestačil a byl tedy v roce 1913 rozšířen od severu k jihu do současné velikosti.