Křesťanské Vánoce

Praha 11 - Chodov, kaple sv. Terezie z Kalkaty (KC Matky Terezy)

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Betlémy

 24.12.
 14:30 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 29.11.
 16:00 - 17:00
Vivat flauto
Koncert flétnového souboru.
 13.12.
 16:00 - 17:00
Zpátky do Betléma
Putování zpět do Betléma s teátrem Pavla Šmída.
 20.12.
 16:00 - 17:00
Irena Budweiserová a Jakub Racek
Adventní zastavení s úžasným hlasem Ireny Budweiserové.
 23.12.
 16:00 - 18:30
Betlémské světlo
Když to bude jen trochu možné budete si moci odnést do svých domovů a pro své sousedy světlo z betlémské jeskyně. Čas sledujte na www.kcmt.cz
 3.1.
 16:00 - 17:00
Česká mše vánoční J.J. Ryby
Koncertní provedení. Bez této hudby jako by nebyli vánoce. V podání absolventů arcibiskupského gymnázia v Praze. Pod vedením Ondřeje Dobisika.

Informace o betlému

V moderní kapli Komunitního centra jsou před oltářem stavěny nové jesličky, které charakterizuje netradiční, ale vkusné zobrazení betlémových postav. Z nápadité řezby a barevného provedení vyzařuje radost ze zázraku zrození Ježíše. Jesle zhotovil pan Josef Bláha (1928–1999), pražský rodák, absolvent grafické školy. Jsou darem kanovníka Miroslava Vágnera.

Robustní jesle, stavěné při vchodu, jsou dílem polského výtvarníka a do chrámu byly věnovány německými věřícími. 

Sochař, malíř a především řezbář Josef Bláha (1928–1999), pražský rodák a obyvatel Malé Strany, byl za svého plodného uměleckého života autorem celé řady sošek světců, Piet i Madon. Přečkal totalitu, dočkal se svobody projevu a vystoupil z anonymity, aby oslovil člověka v tomto přecivilizovaném a zběsilém světě, který je stále chudý na oázy zastavení a pokory. Ve své tvorbě se inspiroval zejména gotikou, lidovým uměním a sakrálním uměním vůbec. V obci Struhařov vybudoval se svojí ženou malou zahradní galerii a v tomto prostředí tesal, vyřezával a maloval symboly křesťanství, lásky, narození i smrti. Jeho dřevěné sošky zdobí např. románský kostelík sv. Martina v Řepích nebo kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci, jakož i nejednu soukromou sbírku. Během života měl několik výstav. Vystavoval v Praze, Dobříši, Českých Budějovicích nebo v Českém Krumlově. Svou tvorbu představil také v Rakousku. 

Informace o kostele

WWW: http://www.kcmt.cz

Adresa kostela: U Modré školy 2337/1

GPS: 50°1'47.949"N, 14°31'25.382"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Vlasta Hamalová

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Háje

bus 125, 197, 165, 170, 293,- zastávka Modrá škola nebo Háje

bus 213, 136 - zastávka Háje

 

Stanice metra C Háje, výstup směr Modrá škola (od posledního vagónu metra po schodech, dále vpravo po ekalátorech), pak přímo 150 m bílá kruhová stavba se zvonem.

U Komunitního centra Matky Terezy, ul. U Modré školy 1, je možné zaparkovat na vyhrazeném parkovišti.

Chodov, Terezie z Kalkaty, pred vchodem.JPG Komunitní centrum Matky Terezy  / Autor fotografie: Lidé a víra - Jakub Šerých

Komunitní centrum Matky Terezy slouží nejen jako křesťanské centrum, ale vychází vstříc potřebám všech obyvatel Jižního Města. Nabízí pravidelný program (přednášky a vzdělávání zaměřené na rodinu, seniory a mládež, ekumenická setkání, duchovní obnovy, výuku náboženství, přípravu na svátosti, divadelní představení, koncerty, plesy atd.). Provozováno je Římskokatolickou farností u kostela sv. Františka z Assisi na Chodově.

Projekt komunitního centra Matky Terezy je soustředěn do kruhového půdorysu s několika vstupy po obvodě tak, aby bylo možno jednotlivé aktivity zpřístupnit nejen praktikujícím věřícím, ale i široké veřejnosti samostatně, nebo je uvnitř domu propojit a využívat je variabilně podle potřeby. Půdorys kruhu byl zvolen jako symbol jednoty lidského společenství, komunikace mezi lidmi a místo setkávání. Celému organismu je nadřazena kaple jako neměnný a pevný liturgický prostor.

Interiér komunitního centra je založen na působení prostorů, které jsou modelovány stěnami, okny, světlíky a přirozeným osvětlením. Doplňujícími prvky interiéru jsou výtvarná díla a objekty liturgického mobiliáře. Na výtvarném konceptu kaple s paní architektkou Vítězslavou Rothbauerovou spolupracovali malíř Pavel Šlégl (vytvořil pohyblivé obrazy křížové cesty) a prof. Stanislav Hanzík (jeho dílem je dřevěná socha Krista v pozadí kaple a busta Matky Terezy ve vstupní hale). Mobiliář navrhl a zhotovil sochař Daniel Trubač. Zahrnuje oltář, svatostánek, ambon, abak sedes a věčné světlo.

Stavba byla realizována v květnu 2005 až v dubnu 2007.