Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémské světlo

Po mši svaté bude možnost vyzvednout si v kostele Betlémské světlo. Skauti jej rovněž budou rozdávat ve Všenorech na Burze v od 15 hodin.

Informace o betlému

Všenorské jesličky byly pořízeny a instalovány v roce 1950 P. Františkem Burianem. Dle záznamů: V sobotu 4.11.1950 Josef Komůrka a Hana Náhlíková zajistili transport jesliček, které byly umístěny do tzv. Božího hrobu a o vánocích poprvé zpřístupněny. Po úpravě tohoto prostoru na zpovědní místnost (r. 1994) jsou jesličky každoročně o vánocích znovu stavěny na levé straně chrámové lodi. Na dřevěné desce je umístěno 19 postav - sv. Josef s Marií a Ježíškem uloženým v jesličkách, pastýři, mudrci, nechybí slon, velbloud, kůň, pastýři a ani ponocný.

Informace o kostele

Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava

WWW: http://revnice.farnost.cz

Adresa kostela: Karla Mayera

GPS: 49°56'2.425"N, 14°19'3.511"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Marie Chalupecká

Návaznost na dopravu:

Vlakem z Prahy odjezd z hlavního nebo Smíchovského nádraží do Všenor a zde od nádraží po silnici podél trati zpět, cestou je kostel vidět z vlaku. Autem z Prahy směr Strakonice a na Jílovišti odbočit vpravo na Všenory.

Původní kostel sv. Václava v Horních Mokropsech (nyní Všenory) byl postaven v první polovině 14. století v románském slohu. V nynější podobě byl kostel vystavěn v roce 1732. Zbraslavský opat z řádu Ciserciáckého Tomáš Budecius nechal přestavět původní kostel do barokního slohu na půdorys kříže. Kostel je zasvěcený sv. Václavu. Jeho kamenná socha se nachází v průčelí chrámu ve výklenku barokního štítu. Sv. Václav je vyobrazen na hlavním oltářním plátně a na štukaturách v rozích kostelní lodi.  Interiér kostela v dnešní podobě vznikal postupně především v 70. letech minulého století, kdy byly provedeny různé úpravy v duchu II. Vatikánského koncilu. V roce 1982 při 250. ti letém výročí kostela byly zakoupeny 2 nové zvony, jeden zasvěcený sv. Václavu (230kg), druhý menší zasvěcený Svatým ochráncům naší vlasti (55kg), třetím zvonem je zvon o váze 100 kg Panna Maria z roku 1707. Zvony byly 25. září 1982 posvěceny kardinálem Františkem Tomáškem při slavnostní bohoslužbě a na svátek  sv. Václava 28. září 1982 se poprvé rozezvučely ke cti a slávě Boží.