Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlém

Petrovický betlém má již desetiletou tradici. Jeho autorkou a zároveň jakousi „duchovní matkou“ je MUDr. Jiřina Němcová. „Na samém počátku,“ jak ona sama říká, „byla myšlenka oslovit především všechny děti ve farnosti.“ Nicméně časem se ukázalo, že nejen děti se cítí osloveny. Celý betlém je zhotoven z autentických zalaminátovaných fotografií. Betlémskou krajinu v našem betlémě tvoří fotografie domů našich farníků, většinou paneláků, také škol a dalších významných staveb Petrovic a Horních Měcholup. Pastýři jsme pak my všichni, kteří přicházíme do našeho kostelíčka na bohoslužby. Nástěnku znázorňující betlémskou krajinu instalujeme již začátkem adventu. Krajina se pak postupně zaplňuje stříbrnými hvězdičkami a andělíčky, které symbolizují naše modlitby, dobré skutky či jakoukoliv od Boha přijatou milost nebo dar. Po té ožívá pastýři, na Štědrý večer vánoční hvězdou a svatou Rodinou s Jezulátkem a na slavnost Tří králů přichází i tyto postavy. V současnosti obsahuje cca 600 pastýřů a pastýřek, živých i těch, kteří jsou už u Pána. A tak všichni tvoříme jedno stále propojené farní společenství. Kromě „betléma petrovického“ se v našem kostele nachází i betlém tradiční, sádrový. Figurky jsou barevné, o velikosti cca 20 cm.

Další termíny návštěvy betléma: zpřístupnění „Petrovického betléma“ i „betléma tradičního“ – 30 min. před mší sv. (časy bohoslužeb - viz internetové stránky farnosti)

Informace o betlému

Petrovický betlém má tradici již od začátku tohoto století. Jeho autorkou je MUDr. Jiřina Němcová. „Na samém počátku,“ jak sama říká, „byla myšlenka oslovit především všechny děti ve farnosti“. Nicméně časem se ukázalo, že se cítí osloveny nejen děti. Betlém je zhotoven z fotografi í. Krajinu tvoří petrovicko-hornoměcholupské domy a školy, pastýři jsou všichni, kteří přicházejí do místního kostela. Staví se začátkem adventu a postupně se zaplňuje hvězdičkami a andělíčky, kteří symbolizují modlitby, dobré skutky či od Boha přijatou milost nebo dar. Později ožívá i pastýři, o vánoční mši svaté hvězdou a Svatou rodinou a na slavnost Zjevení Páně přichází i tři králové. V současnosti obsahuje cca 600 postav farníků – živých i těch, kteří jsou už u Pána. A tak všichni tvoří jedno stále propojené farní společenství.

Informace o kostele

Praha-Petrovice, kostel sv. Jakuba Staršího

WWW: http://farnost.petrovice.org

Adresa kostela: Edisonova

GPS: 50°2'1.838"N, 14°33'19.066"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jiřina Němcová

Návaznost na dopravu:

bus 240, 154 (oba od metra C - Háje; od metra B Černý most, 240 - nádraží Běchovice) - zastávka Morseova (dál 200 m pěšky)                      

bus 125, 175, 183, 226, 227, 382, 383 - zastávka Jakobiho (dál 400 m pěšky)

 125 (z metro A - Skalka, metro C - Háje), 183 (metro C - Háje, nádraží Horní Měcholupy, nádraží Libeň, metro B - Vysočanská), 226, 227 (metro C - Háje, Uhříněves), 382 (metro C - Háje, Říčany, Sázava) a 383 (metro C - Háje, Říčany, Ondřejov).

 Kostel sv. Jakuba Staršího je nejstarší dochovanou stavbou    Petrovic.

Tento půvabný raně gotický kostelík z druhé poloviny 13. stol. byl v roce 1910 péčí hraběte Arnošta Emanuela Silva-Taroucy citlivě regotizován do dnešní podoby.

Díky tomu se může pochlubit také krásnými, částečně dochovanými středověkými freskami, původním gotickým sanktuáriem a zachovalým ostěním zazděného portálu z téže doby. Jako farní kostel slouží pražským obcím Petrovice a Horní Měcholupy.

Několik inspirujících momentek, jak také vypadá Noc kostelů v našem kostele najdete např. v tomto sestřihu České televize .

Petrovickou Noc kostelů významně podporuje i ÚMČ Praha-Petrovice a paní starostka se opět laskavě ujala záštity nad touto akcí. Její zdravici najdete zde.