Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Jesličková pobožnost

Zpívání koled a recitace dětí u Jesliček

Informace o betlému

Betlém v Duchovním centru Brno-Lesná je k vidění od roku 2007. V tomto roce ho pro věřící z Lesné vytvořily a darovaly děti z keramického kroužku v Salesiánském středisku mládeže v Brně-Žabovřeskách. Můžeme zde nalézt zajímavě vytvořené figurky zvířátek – zejména ovečky, ale i oslíka či koníčka. Také ostatní postavičky - Svatá Rodina či příchozí koledníci, jsou velmi zdařilé. Je nutné říci, že místní si tohoto daru velice považují a rádi připomínají, že jejich betlém může být inspirací i pro další šikovné ruce v okolních farnostech.

Informace o kostele

Brno-Lesná, Duchovní centrum

WWW: https://farnostlesna.cz/

Adresa kostela: Nezvalova 13

GPS: 49°13'31.612"N, 16°37'25.406"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Pavel Hověz

Návaznost na dopravu:

Tramvaje č. 9, 11 - konečná zastávka Lesná - Čertova rokle Autobusy č. 44, 53, 57, 81, 84, 92, 93 - Halasovo náměstí

 

Brněnské sídliště Lesná v severní části města Brna patří se svými asi 25 000 obyvateli mezi nejstarší (70. léta minulého století) ale i nejhezčí brněnská sídliště na tehdejší dobu s velmi dobrým občanským vybavením. Chybělo zde ovšem duchovní zázemí pro tehdejší převážně mladé obyvatele tohoto nového sídliště. To se mělo změnit v letech 1968 a 1969, kdy si většina obyvatel Lesné podle průzkumu přála postavit kostel na tomto krásném území. Žel Bohu, především vinou drtivé normalizace tento záměr nebyl po dobu 20 let realizován. Teprve po změně režimu byla myšlenka stavby nového sakrálního prostoru oživena a díky mnoha nadšencům, jejich obětavosti, nemalým darům i velkým půjčkám a účinné podpoře církevních činitelů bylo v roce 2004 dostavěno, otevřeno a posvěceno Duchovní centrum blahoslavené Marie Restituty (rodačky z Husovic - Heleny Kafkové) a ctihodného otce P. Martina Středy (známého svou velikou zásluhou o vítězství obránců Brna nad obrovskou švédskou přesilou 15. srpna 1645, kdy bylo město obléháno a ničeno už od 3. května 1645). Většina katolíků z Lesné a blízkého okolí tak má nyní uprostřed sídliště strohou sakrální stavbu coby víceúčelové zařízení pro své duchovní i kulturní potřeby, které se s příchodem nového duchovního správce P. Pavla Hověze , pastorační asistentky a trvalého jáhna začaly ještě více rozvíjet. V roce 2005 pak otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle zde oficiálně ustanovil novou římskokatolickou farnost se všemi právy i povinnostmi, pravidelnými bohoslužbami a četnými duchovními, kulturními i společenskými aktivitami. Velkým snem i cílem několika tisíc farníků z Lesné, blízkého i vzdáleného okolí a mnohých věřících z celé naší vlasti i ze zahraničí, štědrostí neznámých dárců i některých sponzorů je velká snaha toto Duchovní centrum rozšířit (nestačí již dnešním potřebám farníků) a přebudovat na moderní důstojný Boží stánek s vlastním duchovním prostorem pro každodenní bohoslužby a církevní obřady. To ovšem vyžaduje značné finanční prostředky a o jejich získání se vlastními nápaditými aktivitami snaží především duchovní správce s dobrovolným týmem farních spolupracovníků. Velmi brzy se tak součástí farního života stala nejrůznější setkání, návštěvy poutních míst, tábory pro děti, koncerty, divadelní představení, pomoc starým a opuštěným občanům atd. Řadu námětů pro péči o své farníky otec Pavel čerpá ze svého několikaletého působení v Německu.