Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Vánoční bohoslužby v kapli Svaté rodiny

Přehled vánočních bohoslužeb najdete na webu kohoutovické části farnosti.

24. 12. 16:00 dětská mše sv., zpívá Sbor mladých             21:30 půlnoční mše sv., zpívá sbor Kůrnice

25. 12. nedělní pořad mší sv. – slavnost Narození Páně, v 10:30 zpívá sbor Kůrnice            11:45 - 12:15 prohlídka betléma z biblických postaviček a zpívání koled (Domek Sv. Rodiny)

26. 12. 10:30 mše sv., zpívá Sbor mladých

29. 12. nedělní pořad mší sv. - slavnost Svaté Rodiny, patrocinium kaple, obnova manželských slibů

31. 12. 16:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok

1. 1. nedělní pořad mší sv. - slavnost Matky boží, Panny Marie

5. 1. nedělní pořad mší sv. - slavnost Zjevení Páně, v 10:30 zpívá sbor Kůrnice

12. 1. nedělní pořad mší sv. - svátek Křtu Páně, v 10:30 zpívá Sbor mladých

Externí WWW odkaz: http://kaplekohoutovice.cz/ , https://sbor.kaplekohoutovice.cz/

Informace o betlému

Kohoutovický betlém byl pořízen k vánočním svátkům v roce 1953. Je to původní betlém ze Žebětína, který koupil K. Vížďa ve Vídni již v roce 1894. Pro Kohoutovice ho opravil pan František Daler a doplnil ze dvou jiných betlémů, o jejichž původu nic nevíme. Velikost figurek je asi 8 cm, zvlášť povedené jsou ovečky. Betlém má své místo pod sochou Svaté Rodiny. Betlém je možné navštívit půl hodiny před a po mších svatých sloužených v kapli Svaté rodiny (viz bohoslužby)

Informace o kostele

Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny

WWW: http://kaplekohoutovice.cz/

Adresa kostela: Bašného

GPS: 49°11'35.52"N, 16°32'6.36"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Petra Doffková

Návaznost na dopravu:

Ke kapli Svaté rodiny se dostanete z Mendlova náměstí:
trolejbusem 37, zastávka Bellova
autobusem 52, zastávka Výletní nebo Žebětínská

z Osové i od Zooologické zahrady:
autobusem 50, zastávka Bellova
 

Stavba kaple Svaté rodiny byla započata roku 1903, dokončena 1904 a 4. října 1908 byla slavnostně posvěcena žebětínským farářem Mořicem Maršíkem. 11. prosince 1947 byla v kapli Sv. rodiny sloužena první mše svatá při elektrickém osvětlení. V letech 1988-89 byla provedena přístavba boční lodi a kaple celkově rekonstruována.

Do života našeho společenství můžete nahlédnout prostřednictvím webových stránek www.kaplekohoutovice.cz