Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční mše sv. v 23:00. Zpívá chrámový sbor.

 

 

Externí WWW odkaz: www.farnostzebetin.cz

Informace o betlému

Možnosti navštívit betlém: od 24. 12. do 7.1. půl hodiny před každou mší sv. a po ní.

Informace o kostele

Brno-Žebětín, kostel svatého Bartoloměje

WWW: http://www.farnostzebetin.cz

Adresa kostela: Křivánkovo náměstí

GPS: 49°12'21.24"N, 16°29'15.36"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Petra Doffková

Návaznost na dopravu:

Autobus č. 52 z Mendlova náměstí a ze Zoologické zahrady, zastávka Křivánkovo náměstí.

 

Žebětínský kostel založila ve 14. století dcera Přemysla II. Eliška Rejčka, která zároveň dala podnět k založení kostela svatého Vavřince v nedalekém Komíně. Fara je připomínána již v roce 1437. Kostel a fara byly během třicetileté války značně poškozeny. V roce 1633 byly pro nedostatek duchovních spojeny farnosti v Komíně, Bystrci a Žebětíně pod společnou duchovní správu komínského faráře. Žebětínský kostel byl obnoven roku 1732 a farní budova roku 1787. Roku 1869 byl Žebětín povýšen na samostatnou farnost.