Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Adventní koncert Masarykovy university

Informace o kostele

Brno-Staré Brno, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

WWW: http://www.opatstvibrno.cz

Adresa kostela: Brno, Mendlovo nám. 1; tel. 543 424 010

GPS: 49°11'30.84"N, 16°35'40.2"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Wit Marciniec

Návaznost na dopravu:

Mendlovo náměstí Tram 1, 2, 5, 6, 11 Trol 25, 26, 35, 37 Bus 44, 52, 82, 84

První písemná zmínka o existenci původního románského kostela Panny Marie je z roku 1210. V 1. polovině 14. století nechala česká královna Eliška Rejčka zbudovat nový gotický chrám a roku 1323 u něj založila také klášter cisterciaček. Od konce 18. století dodnes zde působí řehole augustiniánů, do tohoto období jsou datovány i barokní úpravy interiéru. Středem hlavního Stříbrného oltáře je cenné Palladium města Brna - obraz Panny Marie Svatotomské. Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.