Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Bohoslužby na Nový rok

Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svaté jako v neděli (7.30, 9.30, 11.00 a 18.00 hod)

Informace o betlému

Betlém vytvořily děti, které navštěvují keramický kroužek v Salesiánském středisku mládeže. Hlavní postavy byly vytvořeny v roce 2016.  V letošním školním roce děti ze stejného kroužku betlém rozšířily o postavy pastevců, hudebníků a anděla. Betlém je doplněn a ozdoben keramickými i nekeramickými dekoracemi z květin a přírodnin. Bude umístěn v presbytáři kostela po pravé straně poblíž křtitelnice.

Informace o kostele

Brno-Žabovřesky, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

WWW: http://brno.sdb.cz/farnost

Adresa kostela: Foerstrova 3088/2, 616 00 Brno-Žabovřesky

GPS: 49°12'56.88"N, 16°34'40.44"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Mgr. Karel Kozel

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn uprostřed žabovřeského sídliště na ulici Foerstrova, je dobře dostupný městskou hromadnou dopravou jak z centra města, tak i z okolních městských částí. Poblíž kostela jsou zastávky Mozolky, Makovského náměstí a Přívrat: Tramvaj č. 3 a 11, zastávka Mozolky Trolejbus č. 34 a 36, zastávka Makovského náměstí Autobus č. 44, 67, 84 a trolejbus č. 30, zastávka Přívrat

Kostel má bezbariérový přístup a v bezprostřední blízkosti kostela je i parkoviště.  

 

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů tvoří společně se Salesiánským střediskem mládeže a domem komunity komplex staveb, který byl postupně budován od počátku 90. let minulého století. Jako první byl postaven právě kostel, jehož štíhlá bílá věž dnes tvoří jednu z dominant městské části Žabovřesky.

Kostel byl vysvěcen brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem dne 27. května 1995. Farnost, zřízená v jubilejním roce 2000, je spravována komunitou Salesiánů Dona Bosca (SDB). Salesiáni jsou mužským řeholním společenstvím v katolické církvi, jehož zakladatelem je sv. Don Bosco. Věnují se především práci s mládeží. Návštěva nedělních mší svatých se pohybuje mezi 900 – 1000 věřících nejen ze Žabovřesk, ale také z okolních částí Brna. Velmi úzký kontakt farnost udržuje se Salesiánským střediskem mládeže, se kterým se setkává především na poli činnosti pro mladé lidi.

Navštivte první brněnský kostel postavený po roce 1989.

Nedělní bohoslužby: 7:30, 9:30 (ve šk. roce pro děti), 11:00, 18:00

Více informací:

Facebook farnosti