Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Mše svatá z duchovního centra v Brně-Lesné

slouží P. Pavel Hověz

Externí WWW odkaz: http://www.proglas.cz/

Informace o kostele

Brno, Kaple Ducha svatého v Radiu Proglas

WWW: http://www.proglas.cz

Adresa kostela: Barvičova 85

GPS: 49°12'10.08"N, 16°34'22.08"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jan Janoška

Kaple Svatého Ducha na Barvičově 85 v Brně v Radiu Proglas je se svojí plochou 10 m2 jistě jednou z nejmenších v brněnské diecézi. Je přístupná poloveřejně a slouží k osobnímu posvěcování pracovníků Radia Proglas. Není uzpůsobena pro přímé rozhlasové přenosy. Vznikla na místě bývalé laboratoře stavebních hmot katedry silničního stavitelství FS VUT.  Přesně na tomto místě stál ohromný mnohatunový buchar. Po uvolnění prostor Proglasu dal biskup Vojtěch Cikrle s koncem třetího roku vysílání Proglasu – 7. prosince 1998 – dovolení ke zřízení kaple zasvěcené Duchu svatému. Co se tu koná: Denně v devět společná modlitba, o středách 12:05 mše svatá, měsíčně adorační den. Svátosti smíření, pomazání nemocných, několik svátostí křtu.

Na stěně visí obraz Panny Marie z Karmelu s Ditětem, se zvláštním provedením škapulíře. Obětní stůl z ušlechtilého dřeva, svatostánek s věčným světlem, postaveným na kontrastu mosazi světa a rudé barvy Kristovy krve, a také kropenku vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.