Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Nedělní mše sv. o slavnosti Zjevení Páně

v 8,30 v jundrovské kapli a v 10,00 v Komíně mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadila

Informace o betlému

Historie: Nový, originální betlém byl pro kostel sv.Vavřince v Komíně pořízen v roce 1946. Zhotovením figur byl pověřen známý brněnský řezbář Jaroslav Vaněk. Pro figury dary přinášejících rolníků a pastýřů byla zvolena podoba komínských, resp. žabovřeských a jundrovských vesničanů v místních krojích. Tím dostal betlém nesporně unikátní podobu. V první fázi byly pořízeny figury Svaté rodiny, anděla se stuhovým nápisem, postav v komínském kroji, tří pastýřů a ponocného, vola a osla, ovcí a palem, a také zlacená hvězda. Betlém byl kompletován v roce 1948, kdy byly pořízeny figury sedláka s holí, selky v kroji s děvčátkem, děvčátka v kroji, selského syna se psem, babičky s kozou, mladé selky v kroji s husou, panímámy s taškou, sošky tří králů a 14 oveček. Během prací na opravách kostela v posledním desetiletí minulého století došlo k odcizení značného počtu figur, především těch v komínských krojích. Betlém byl proto doplněn figurami z dílny mistra Netíka. Po roce 2000 byla většina zcizených figur nalezena v dědictví jistého sběratele. Znovunalezené figurky restauroval houslař Josef Skalský ml. Popis: Pro betlém byl upraven oltář v boční kapli - presbyteriu starého kostela. Na oltář se pak instalovala nová plastická betlémská krajina, kterou vytvořila firma Havlíček. Malbu krajiny a pozadí, včetně maleb tří chrámů v církevní posloupnosti (velechrám sv. Petra v Římě, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, farní kostel sv. Vavřince v Komíně) stejně jako polychromii Vaňkových sošek provedl nadaný samouk malíř Leopold Dočkalík, varhaník z Rakvic u Břeclavi. (Libor Jan a kolektiv: Komín v historii 1240 - 2006)  

Informace o kostele

Brno-Komín, kostel sv. Vavřince

WWW: http://www.farnostkomin.cz

GPS: 49°13'18.12"N, 16°33'16.56"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Martin Lavička

Návaznost na dopravu:

Doprava z ulice Česká: trolejbusem číslo 36 - zastávka Kristenova; trolejbusem číslo 30 - zastávka Svratecká; tramvají číslo 1,3 - zastávka Svratecká

 

Komínský kostel nechala vystavět na vlastní náklady královna Eliška Rejčka, která zakládala klášter na Starém Brně a farní práva převedla do Komína. Zakládací listina z 22. dubna 1324 říká, že komínští obyvatelé chtěli vlastního kněze také kvůli případům úmrtí nemocných předtím, než k nim se svátostmi dorazil kněz ze Starého Brna. Legenda mluví o třech praporcích shozených královnou Eliškou ze Špilberku do větru. Jeden z nich zapadl do Komína a právě tam tedy dala královna postavit kostel. Na začátku 20. století kostel svou kapacitou nestačil a byl tedy v roce 1913 rozšířen od severu k jihu do současné velikosti.