Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Původní sádrový betlém s patnácti postavami je doplněn deseti keramickými postavičkami, které vyrobili žáci místní umělecké školy. Betlém je vystaven od 1. adventní neděle do Tří králů na schodišti před stolem Páně. Sváteční atmosféru umocňuje reprodukovaná hudba.

Informace o kostele

Čelákovice, Husův sbor

WWW: http://www.ccsh.cz/no.php?obec=33/ https://www.facebook.com/husuv.sbor.v.celakovicich/

Adresa kostela: Husova 1060/4

GPS: 50°9'51.466"N, 14°45'16.520"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Mira Poloprutská

Návaznost na dopravu:

bus: Praha-Černý Most – Brandýs n/L, odtud č. 405 do Čelákovic 

vlak: Praha-Masarykovo nádr. - Lysá nad Labem

 

Základní kámen Husova sboru byl položen v září 1935 a v červnu 1936 byl Husův sbor dostavěn. Od té doby se církev v Husově sboru shromažďuje a koná se zde nejen veškerá duchovní činnost, ale i činnost kulturní. V r. 1966 byly instalovány varhany z Krnova. V letech 1971–1973 bylo pořízeno oplocení pozemku a úpravou místnosti Rady starších byla pořízena modlitebna a soc. zařízení. V letech 2007–2008 byla ke kostelu přistavěna klubovna s kuchyňkou a hostinským pokojem. Zároveň byla upravena modlitebna. V letech 2010–2011 byla zrevitalizována farní zahrada, kde je umístěn pamětní Husův kámen. Zahrada slouží také k rekreačnímu vyžití seniorů a dětí.