Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Betlém v Záběhlicích s poměrně malými figurkami vznikal postupnou aktivitou farníků od poloviny 19. století. Je tvořen sádrovou figurální částí a stájkou. Jesličky doplňuje v pozadí obraz s biblickou krajinou. Velikost betlému odpovídá rozměrům kostela. Betlém, umístěný v přední části kostela, je stále udržován i drobně doplňován – je živý.

Informace o kostele

Praha 10 - Záběhlice, kostel Narození Panny Marie

WWW: http://www.centrumhostivar.cz

Adresa kostela: K Prádelně

GPS: 50°3'10.091"N, 14°29'14.792"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Mgr. Ing. Markéta Benešová

Návaznost na dopravu:

Od stanice metra A Strašnická autobusem 188 nebo od stanice Skalka autobusem 101 do stanice V Korytech.

Pak pěšky cca 200 m ulicí Záběhlická a k Prádelně. Kostel se nachází u břehu Hamerského rybníka. Doba chůze cca 5 minut.

Kostel vytváří krásné místo, které je symbolickým prvkem v dnešním prostoru Hamerského rybníku.

Nejstarší zprávy o Záběhlicích se datují k r. 1185. Základní listina Vyšehradské kapituly říká, že Záběhlice byly od konce 11. stol. do poloviny 13. stol. majetkem Vyšehradského probošta.

Od 12. stol. se datuje výstavba původního románského kostelíka, ukončeného na východě půlkruhovou apsidou. Na jižní straně kostela jsou dobře viditelná románská okénka, která jsou poměrně nízko. To svědčí o tom, že původní terén okolo kostela byl asi o jeden metr níže.

Ve 14. stol. se zde střídají majitelé, mimo jiné také Litomyšlský biskup Jan a od r. 1388 dokonce sám král Václav IV., který si zde nechal postavit "letní sídlo" - tvrz, jejíž základy byly nalezeny na ostrůvku Hamerského rybníka nedaleko u kostelíka. Možná právě on nechal zvětšit kostel o pětiboké presbyterium (kněžiště). Tento typ uzávěru kostela se vyskytuje méně často (např. Hloubětín) než častější pravoúhlý uzávěr (Modřany, Kunratice, Kolovraty).

V baroku byla přistavěna ze severní strany sakristie, hrotitá okna v lodi byla oble zaklenuta a kostel byl zastropen barokní valenou klenbou (původně zde byl spíše plochý strop nebo přímo průhled do krovu). Věž kostela byla při úpravách kostela v 19. stol. přestavěna (není známo do jaké výšky sahá zdivo původní věže).

Kostelík prošel různými stavebními obdobími. Vědomí, že zde stojí přibližně 800 let, a po tu dobu se v něm každou neděli scházeli lidé slavit mši svatou, děkovat Bohu a svěřovat mu své radosti i bolesti, v nás vzbuzuje radost a úctu zároveň.