Křesťanské Vánoce
Ticho - 1. neděle adventní

Ticho - 1. neděle adventní

2. 12. 2018 | Praha

Žijeme v hlučném světě. Hluk není jen okolo nás, ale je často i v našem nitru. Valí se na nás starost za starostí a úkol za úkolem. Člověk ale někdy vyhledává hluk proto, aby neslyšel sám sebe. Aby vytěsnil otázky, které si klade, výčitky svědomí, případně opakovaný smutek v nitru nad tím, jak mu bylo ublíženo.

Uznejme ale, že si můžeme dopřávat trochu ticha okolo nás i v sobě. Není-li právě venku sníh, zkusme si aspoň vybavit chvíle, kdy sníh padal a zůstal ležet. V tu chvíli přichází zvláštní prožitek ticha. Jako by svět kolem nás ztichnul – a není to jen tím, že sníh některé hluky pohltí. Zkusme v tichu chvíli vydržet bez nervozity a ve vnitřním pokoji!

Ticho se týká také lidských vztahů. V tichu můžeme lépe vnímat, jak nás tyto vztahy mnohdy obdarovávají. A mohou se také ztišit nevole a výčitky vůči našim bližním, monology obviňování nebo bolestínských nářků, které sami v sobě zcela neúčelně vedeme.

Adventní věnec se v posledních desetiletích v naší zemi stal takřka nezbytnou součástí adventu v kostelích i domácnostech. Opatřeme si ho nebo si ho vyrobme. Můžeme jej chápat jako výmluvný symbol. Zeleň jehličí připomíná svěžest života. Kruh věnce nás nabádá, abychom nikoho v tomto čase pokud možno nevylučovali ze svého středu, ale abychom byli spolu. A světlo svící je v křesťanství znamením Krista vzkříšeného, jehož narození o Vánocích slavíme a bez něhož nemůže mít advent svůj plný smysl. Postupné rozsvěcování svící týden po týdnu může vyjadřovat plynutí našeho života, týden po týdnu a rok po roce, nebo naše postupné přibližování se Bohu. Dopřejme si tedy u adventního věnce chvíle tichého rozjímání, které projasní naše nitro.

P. Aleš Opatrný


Další aktuality

Vzpomínání - 2. neděle adventní

Vzpomínání - 2. neděle adventní

9. 12. 2018 | Praha

Advent a zvláště Vánoce jsou pro mnoho lidí silným podnětem ke vzpomínání. Vzpomínky nejsou planou záležitostí. Mohou nás ujišťovat, že ačkoliv nebylo nikdy na světě zcela dobře, bylo a je možné prožít i za obtížných podmínek mnoho dobrého. I když jsme kdysi neměli to, co máme dnes, prožili jsme i v horších časech mnohé, na co rádi vzpomínáme. Nesmíme očekávat ráj na zemi ani zítra, ani pozítří, musíme však s těmito dny počítat.

více …

Biskupství brněnské zve na programy Brněnských Vánoc 2018

4. 12. 2018 | Brno

Podobně jako v předchozích letech je i letos Biskupství brněnské přizváno ke spolupráci při tradičních Brněnských Vánocích na prostranstvích v centru Brna.
 

více …

Adventní duchovní obnovy

30. 11. 2018 | Brno

Farnosti brněnské diecéze nabízí možnost zastavení a ztišení se v průběhu celé adventní doby.  

V městě Brně je plánováno vícero možností, např. duchovní obnovy ve farnostech u katedrály, v Řečkovicích či Lískovci. Pro manžele je určena mj. duchovní obnova ve vranovském Duchovním centru.

více …

Přípravy programu Křesťanský advent a Vánoce 2018 v brněnské diecézi

29. 11. 2018 | Brno

Pestrou programovou nabídku adventních a vánočních programů ve farnostech, sborech, modlitebnách a dalších křesťanských společenstvích přináší v brněnské diecézi letos opět projekt Křesťanský advent a Vánoce. Programy 57 kostelů z Brna a okolí najdete v letošní informační brožurce. 
K hlubšímu prožití jednotlivých dnů adventu vydává každoročně Pastorační středisko brněnské diecéze tematickou brožurku Průvodce adventem.

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2018 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2018, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …

Advent a Vánoce 2018

Advent a Vánoce 2018

30. 9. 2018 | ČR

Již od první adventní neděle 2. prosince 2018, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás farnosti a sbory připravily.

více …