Křesťanské Vánoce
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
diecézní biskup brněnský
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna