Křesťanské Vánoce
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
diecézní biskup brněnský
Dominik kardinál Duka OP
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský
Mgr. Jan Grolich
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Markéta Vaňková
JUDr. Markéta Vaňková
primátorka statutárního města Brna