Křesťanské Vánoce
Neděle GAUDETE

Neděle GAUDETE

11. 12. 2020 | ČR

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna ...

Označení třetí neděle adventní jako gaudete je velmi známé. Pochází ze vstupní antifony ke mši, která cituje verš z Pavlova listu Filipanům. A v tomto listu je také vyjádřen důvod radosti: Pán je blízko. Pánova blízkost jako důvod radosti se jako červená nit vine všemi čteními bohoslužby slova (všech cyklů) i žalmovými antifonami liturgie hodin. Tuto radost si vyprošujeme také v kolektě.

Modlitba této něděle pochází z 5.-6. stol., zachovala se na tzv. rotulu z Ravenny ze 7. století a její původ by mohl mít své kořeny u sv. papeže Lva Velikého nebo u sv. Petra Zlatoústého.

My si můžeme všimout následujícího: 

1. Bůh shlíží na svůj lid. Anamnetická část orace dnes vypovídá o Bohu právě tímto způsobem. Latinské slovo conspicere znamená především pohlížet, vidět, ovšem ve Vulgátě je na jednom místě (Ž 22,20) použito též ve významu pomáhat. Bůh tedy shlíží na svůj lid a již v tomto pohledu je obsažena pomoc.

2. Lid věrně očekává slavnost narození Pána. Na rozdíl od dvou předchozích nedělí orientovaných spíše na druhý příchod Krista, je tato zaměřena na Kristův první příchod v těle. Pán je blízko nikoli eschatologicky, nikoli duchovně-imaginárně, ale proto, že se přibližují Vánoce.

3. Kumulace slov týkajících se radosti (opět v latinském originále: gaudium, laetitia, solemnitas, celebrare, acris) vyjadřuje její nezměrnost. Ovšem v oraci prosíme o radost, z důvodu nadcházejících svátků, prosíme o radost z Vánoc. To může znít poněkud přízemně, dokud si neuvědomíme, že liturgie slavnou událost zpřítomňuje. Vánoční bohoslužby pro nás učiní přítomnou událost narození Syna Božího. A proto slavení Vánoc samo o sobě představuje velkou radost spásy.

Sv. Terezie říkala: „Když půst tak půst, když koroptev, tak koroptev“. Podle žalmisty je šťastný národ, který dovede oslavovat (Ž 89). Sv. Lev Velikého dokonce mluví o službě pravé zbožnosti, která v určité dny spočívá ve slavení a radování se z celého srdce. Je tedy na místě prosit o skutečnou radost z blížícího narození se Pána.          

Zdroj: www.liturgie.cz


Další aktuality

Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny

27. 12. 2020 | ČR

Na Svátek svaté Rodiny můžete prožít společnou bohoslužbu nabízíme dvě varianty.

více …

Nová pastorela pro rok 2020!

Nová pastorela pro rok 2020!

24. 12. 2020 | Praha

Jaroslav Pelikán pro letošní Vánoce připravil zcela novou pastorelu na text Pavla Tylšara.

více …

Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

20. 12. 2020 | Praha

Někdy kolem roku 1000 před Kristem se odehrála zvláštní věc. Krále Davida napadla zajímavá věc – a dostal k ní slovo od samotného Boha! 

více …

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

17. 12. 2020 | Brno

I v letošním roce k nám dorazilo Betlémské světlo, které přivezli brněnští skauti v neděli 13.12. do Brna, kde bylo požehnáno o. biskupem Vojtěchem Cikrlem. V sobotu 19.12. 2020 pak skautští kurýři rozvezli Betlémské světlo po celé České republice. Celou zprávu naleznete zde.

 

více …

Třetí adventní neděle - radostná

Třetí adventní neděle - radostná

13. 12. 2020 | Praha

Třetí neděle adventní nese tradičně název „radostná“. Není to jen proto, že Vánoce se už opravdu blíží, ale především proto, že jejím hlavním tématem je zaslíbení!

více …

Druhá  adventní neděle… o silnici a silničářích

Druhá adventní neděle… o silnici a silničářích

6. 12. 2020 | Praha

Druhá adventní neděle nám opět připomíná blížící se Vánoce a všechno, co musíme připravit, zvláště když se nyní otevřely obchody. Ale neztratí se v tom všem něco důležitého?

více …

Novinka na webu

Novinka na webu

30. 11. 2020 | ČR

Internetové stránky Křesťanské Vánoce.cz prošly úpravou.

více …

První adventní neděle… s věncem

První adventní neděle… s věncem

29. 11. 2020 | Praha

V mnohých kostelích se již nyní připravujeme na advent a chystáme věnce, které má na první adventní neděli, letos tedy 29. listopadu, ozářit první svíce. Ale nad vším visí otazník: budeme moci slavit Vánoce? Máme vůbec chystat jesličky, stromky…?

více …

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

18. 11. 2020 | ČR

Blíží se čas Vánoc a zanedlouho rozsvítíme první svíčku na adventním věnci. V letošní těžko předvídatelné situaci si lze jen stěží představit, jak budou advent a Vánoce probíhat.

více …

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

8. 10. 2020 | Praha

V roce 2020 je celý svět zasažen realitou pandemie. I v této atmosféře však přichází zima a s ní jedinečný čas Vánoc. Jaké budou letošní Vánoce?

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2020 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2020, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …