Křesťanské Vánoce
Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

Čtvrtá adventní neděle - král David a Vánoce

20. 12. 2020 | Praha

Někdy kolem roku 1000 před Kristem se odehrála zvláštní věc. Krále Davida napadla zajímavá věc – a dostal k ní slovo od samotného Boha! 

V této době se Izraelité teprve pomalu usazují na novém území a z kočovníků se stávají rolníci. Král už bydlel v domě ze dřeva, zatímco většina jeho lidu ještě ve stanech. Mnoho věcí v tomto mladičkém státě ještě nefungovalo tak, jak jsme dnes zvyklí. Proto ještě Izraelité neměli ani chrám, kostel či prostě dům pro Hospodina.

Není divu, že Davida lákala představa postavit takový „chrám“. Ale Bůh to vidí jinak! V textu z Druhé knihy Samuelovy se v sedmé kapitole setkáváme s hříčkou se slovem „dům“. Objevuje se ve významu „dům Hospodinův“, ale také „dům Davidova rodu“. Jde o pojmenování „chrámu“, ale také celého rodu potomků krále Davida, a dokonce jako pojmenování celého národa („dům Izraelův“).

Bůh se krále ptá: „Ty mi chceš vystavět dům?“ A je to opravdu trochu směšné! Vystavět dům Bohu? Vždyť lidé nemohou nutit Boha k čemukoli, tedy ani k tomu, aby někde přebýval. Možná se zde odráží odvěká touha spoutat Boha, aby nás poslouchal a byl naším služebníkem. Známe to i z jiných životních okamžiků: kolik maminek v životě ochutnalo hořkost chvíle, kdy jejich úžasné maličké děti vyrostly a vydaly se samy do světa, už bez maminky a jejího dohledu…

Slovo Boží zahrnuje však více významů. Právem se ptáme, kde tedy Bůh přebývá? Z hlediska fyziky musíme pokorně přiznat, že Bůh není vůbec vázán na prostor a čas. V tomto významu je všude. Není závislý na člověku. Ale zvláštním způsobem „přebývá“ v lidech, kteří mu otevřou svůj život podobně, jako otevíráme dům pro hosty, aby vstoupili dovnitř a zůstali s námi.

V těchto dnech si připomínáme Ježíšovu matku Marii, protože tato mladičká dívenka pozvala a přijala Boha do svého života. A tento pokorný souhlas obyčejného děvčete z okraje židovské Palestiny má obrovský dopad. Vždyť Bůh v ní započal nový život. Teologie si příliš hlavu s biologickým popisem zázraku zrození Ježíše nelámala a docela jednoduše rozlouskla tento nesnadný oříšek pojmem „panenské početí“. Podstatným důsledkem tohoto zázraku se stal fakt narození Božího Syna.

Když Maria pozvala Boha do svého života, objevil se ještě jeden silný rozměr této události. Bůh přebývá mezi lidmi jako živý člověk! Král David tisíc let předtím obdržel zaslíbení, že i on bude tím, jehož rod ponese dál Bůh a člověk, Ježíš. A právě zde se to naplní!

Blížící se Vánoce jsou pramenem úžasu, gejzírem radosti nad bláznivým kouskem, který dobrý Bůh udělal pro záchranu nás lidí. Vždyť nekonečný Bůh se stal člověkem a přebýval mezi námi! A tento úžas a radost tak překrásně vystihuje každý betlém!

P. Michal Němeček

 

Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid ode všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: „Hleď, já sídlím v domě cedrovém, a Boží schrána sídlí pod stanovou houní.“

Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn.“

Bible, Druhá kniha Samuelova 7,1-2.5.12-14a.16 (http://www.biblenet.cz/app/b?book=Sam2&no=7)


Další aktuality

Svátek Svaté rodiny

Svátek Svaté rodiny

27. 12. 2020 | ČR

Na Svátek svaté Rodiny můžete prožít společnou bohoslužbu nabízíme dvě varianty.

více …

Nová pastorela pro rok 2020!

Nová pastorela pro rok 2020!

24. 12. 2020 | Praha

Jaroslav Pelikán pro letošní Vánoce připravil zcela novou pastorelu na text Pavla Tylšara.

více …

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

Na Betlémské světlo se můžeme těšit i letos

17. 12. 2020 | Brno

I v letošním roce k nám dorazilo Betlémské světlo, které přivezli brněnští skauti v neděli 13.12. do Brna, kde bylo požehnáno o. biskupem Vojtěchem Cikrlem. V sobotu 19.12. 2020 pak skautští kurýři rozvezli Betlémské světlo po celé České republice. Celou zprávu naleznete zde.

 

více …

Třetí adventní neděle - radostná

Třetí adventní neděle - radostná

13. 12. 2020 | Praha

Třetí neděle adventní nese tradičně název „radostná“. Není to jen proto, že Vánoce se už opravdu blíží, ale především proto, že jejím hlavním tématem je zaslíbení!

více …

Neděle GAUDETE

Neděle GAUDETE

11. 12. 2020 | ČR

Radost je tou nejlepší přípravou na Vánoce. "Gaudete" – zve nás nedělní liturgie a vede nás – jak říká vstupní modlitba – „očekávat s vírou slavnost narození Božího Syna" a „radovat se z naší spásy".

více …

Druhá  adventní neděle… o silnici a silničářích

Druhá adventní neděle… o silnici a silničářích

6. 12. 2020 | Praha

Druhá adventní neděle nám opět připomíná blížící se Vánoce a všechno, co musíme připravit, zvláště když se nyní otevřely obchody. Ale neztratí se v tom všem něco důležitého?

více …

Novinka na webu

Novinka na webu

30. 11. 2020 | ČR

Internetové stránky Křesťanské Vánoce.cz prošly úpravou.

více …

První adventní neděle… s věncem

První adventní neděle… s věncem

29. 11. 2020 | Praha

V mnohých kostelích se již nyní připravujeme na advent a chystáme věnce, které má na první adventní neděli, letos tedy 29. listopadu, ozářit první svíce. Ale nad vším visí otazník: budeme moci slavit Vánoce? Máme vůbec chystat jesličky, stromky…?

více …

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

Křesťanské Vánoce.cz budou bohatší

18. 11. 2020 | ČR

Blíží se čas Vánoc a zanedlouho rozsvítíme první svíčku na adventním věnci. V letošní těžko předvídatelné situaci si lze jen stěží představit, jak budou advent a Vánoce probíhat.

více …

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

Vánoce budou – navzdory koronaviru – i v roce 2020!

8. 10. 2020 | Praha

V roce 2020 je celý svět zasažen realitou pandemie. I v této atmosféře však přichází zima a s ní jedinečný čas Vánoc. Jaké budou letošní Vánoce?

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

1. 10. 2020 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno. Kostel, resp. betlém je možné přihlásit až do 31. října 2020, abychom stihli zpracovat všechny potřebné údaje do brožurky, která se skládá z pražských betlémů. 

více …