Křesťanské Vánoce
Adventní doba

Adventní doba

Archiv 2022 – 24. 11. 2022 | Brno

Cílem adventu, jako času očekávání, je vidět a slyšet. „Spokojeně očekávat a současně být ve střehu“ to je křesťanské adventní motto, to je klidná modrá barva v kombinaci s divokou červenou. K tomu, abychom dokázali dvojici barev, které tvoří fialovou barvu adventu, udržet pohromadě nám mohou pomoci tři skutečnosti.

Jednak je to udržení zdravé rovnováhy, tedy půst. V Bibli byl půst vyhlašován vždy, když se lidé ocitli v nebezpečí. V nebezpečí, že přijdou o svoji svobodu. Zkusme si proto v této adventní době něco odříct. Pokud to vydržíme, zjistíme, že jsme svobodní.

Pak je tu radost. Jeden pouštní mnich říkával: „Jsi-li smutný, skoro vždycky to znamená, že myslíš jen na sebe.“ V každém z nás dříme malý človíček, který se občas vzbudí a cítí se být ukřivděný a zanedbávaný. Když ho v adventu překonáme a dokážeme se něčeho zříct ve prospěch druhých „človíčků“, o něco se podělit, tak můžeme očekávat radost.

Do třetice tu máme mlčení. Jedním z důsledků ticha je svoboda. Dovolit Bohu, aby nás obhajoval on sám. Když letos v adventu budeme méně mluvit, tak máme šanci nejen zaslechnout Boží hlas, ale také máme šanci uvidět Boží činy, a co můžeme chtít víc.

Mons. Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský


Další aktuality

Svátek Tří králů

Svátek Tří králů

2. 1. 2024 | ČR

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství.

V tomto čase se také vydává na koledu několik desítek tisíc koledníků Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek využije Charita na pomoc nemocným a potřebným.

více …

Biskupství v Ostravě vystaví originální betlémy z přírodnin a odpadových materiálů

Biskupství v Ostravě vystaví originální betlémy z přírodnin a odpadových materiálů

19. 12. 2023 | Ostrava-Opava

Originální dětské výrobky vystaví Biskupství ostravsko-opavské.

více …

Živý betlém má 800 let

Živý betlém má 800 let

14. 12. 2023 | ČR

V letošním roce oslavíme výročí 800 let od okamžiku, kdy mohli lidé spatřit historicky první živý betlém.

více …

Svatá Lucie

Svatá Lucie

13. 12. 2023 | Brno

Svatá Lucie pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k násilné prostituci, a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo.
 

více …

Kdo byl svatý Mikuláš

Kdo byl svatý Mikuláš

5. 12. 2023 | Brno

Svatý Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6. 12. mezi roky 345 a 351.

více …

Svatá Barbora

Svatá Barbora

4. 12. 2023 | Brno

Svatá Barbora patří mezi svaté mučednice s nemalým významem, o kterých se však nedochovalo spolehlivých písemných zpráv. Žila a zemřela v Nikomédii jako panna a mučednice. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36)

                                                                                    

více …

Advent a Vánoce 2023

Advent a Vánoce 2023

1. 11. 2023 | ČR

Již od první adventní neděle 3. prosince 2023, která otevírá období příprav na čas Vánoc, se můžete těšit na aktuální informace o adventních a vánočních programech, které pro vás farnosti a sbory připravily.

více …