Křesťanské Vánoce
Svátek Tří králů

Svátek Tří králů

Archiv 2022 – 6. 1. 2023 | ČR

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů známý také jako Zjevení Páně. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství. Křesťané tak slaví, že zpráva o narození - zjevení Boha jako člověka Ježíše -je určena pro celé lidstvo.

Více než šedesát tisíc koledníků se v těchto dnech vydává na cestu do českých a moravských domácností. Přinášejí radostnou zvěst o narození Spasitele a nabízejí lidem možnost začít nový rok dobrým skutkem v Tříkrálové sbírce: přispět Charitě na pomoc nemocným a potřebným.

Zdroj: http://www.katolik.cz a www.cirkev.cz

 


Další aktuality