Křesťanské Vánoce
Druhá adventní neděle

Druhá adventní neděle

4. 12. 2022 | Praha

V adventu více myslíme na druhé, chceme pro ně dobro v podobě dárků a pozorností.

Předpoklad k tomu, aby naše snaha nebyla mimo, je třeba druhé respektovat, brát je vážně. Před lety, kdy jsem učil na církevní škole, ředitelka často na poradách opakovala, jak důležité je děti chválit. Věřte, není vždy jednoduché povznést se nad problémy, vidět druhého pozitivně, ale pochválit znamená otevřít cestu k dialogu. Ten druhý poznává, že mám o něj zájem, a pak mi pomůže rozpoznat to dobro pro něj samotného. Tento respekt k druhým je napodobováním Boha. Bůh každého z nás respektuje a bere nás vážně.

Svěřujeme mu své bolesti i radosti. Bůh chce o vánocích obdarovat i tebe.

P. Mgr. Pavel Šenkyřík


Další aktuality

Svátek Tří králů

Svátek Tří králů

6. 1. 2023 | ČR

Jako nedílná součást vánoční doby se 6. leden tradičně slaví jako svátek Tří králů. Připomíná událost z Matoušova evangelia, kdy se narozenému dítěti Ježíši přijdou poklonit učenci z východu, kteří nepatří k izraelskému národu a nevyznávají jejich náboženství.

V tomto čase se také vydává na koledu několik desítek tisíc koledníků Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek využije Charita na pomoc nemocným a potřebným.

více …

Kdo byl sv. Silvestr?

Kdo byl sv. Silvestr?

31. 12. 2022 | ČR

Slyšíme-li jméno Silvestr, myslíme na oslavy konce roku starého a příchodu nového. Kdo však byl světcem, který dal jméno poslednímu dni v roce?

více …

Čtvrtá adventní neděle

Čtvrtá adventní neděle

18. 12. 2022 | Praha

Před Vánocemi lidé odkládají zbraně, výčitky, manipulaci, aby prožili pár dní v pokoji, vyhlašují příměří.

více …

Svatá Lucie

Svatá Lucie

13. 12. 2022 | Brno

Svatá Lucie pocházela ze Syrakus. Proti její vůli ji rodiče zaslíbili bohatému mladému pohanovi. Matka, až po svém uzdravení na přímluvu sv. Agáty, se smířila s přáním Lucie, která chtěla žít v celibátním zasvěcení Kristu. Snoubenec ale nesouhlasil. Za Diokleciánova pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k násilné prostituci, a protože byla od ní uchráněna zázračnou silou, byla údajně oslepena a probodnuto jí hrdlo.
 

více …

Třetí adventní neděle

Třetí adventní neděle

11. 12. 2022 | Praha

Co se musí stát, abych byl v životě šťastný?

více …

Kdo byl svatý Mikuláš

Kdo byl svatý Mikuláš

5. 12. 2022 | Brno

Svatý Mikuláš se narodil kolem r. 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6. 12. mezi roky 345 a 351.

více …

Svatá Barbora

Svatá Barbora

4. 12. 2022 | Brno

Svatá Barbora patří mezi svaté mučednice s nemalým významem, o kterých se však nedochovalo spolehlivých písemných zpráv. Žila a zemřela v Nikomédii jako panna a mučednice. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36)

                                                                                    

více …

První adventní neděle

První adventní neděle

29. 11. 2022 | Praha

Advent je časem čekání na vánoční svátky. Pro křesťany je taky časem, kdy si více opakují: „čekám na Krista“. 

více …

Aplikace Průvodce adventem 2022

Aplikace Průvodce adventem 2022

28. 11. 2022 | Brno

Aplikace Průvodce adventem 2022 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny. Také v letošním roce je možné ji stáhnout zdarma na Google Play nebo App Store.

více …

Adventní doba

Adventní doba

24. 11. 2022 | Brno

Cílem adventu, jako času očekávání, je vidět a slyšet.

více …

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

Přihlašování Betlémů pro pražskou diecézi spuštěno

6. 10. 2022 | Praha

Přihlašování kostelů pro letošní projekt Křesťanské Vánoce bylo spuštěno.

více …