Křesťanské Vánoce

Přihlášení do projektu Křesťanské Vánoce 2023

Je třeba

1. respektovat PRAVIDLA projektu - viz níže.

2. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku.

Pravidla projektu Křesťanské Vánoce

Smysl projektu

Křesťanské VánoceZákladní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory.

Principy

Ekumenicky
Představení křesťanských Vánoc umožní spolu s katolickou církví křesťanské církve, které jsou členy Ekumenické rady církví.

Dobrovolně
Přiblížení Vánoc široké veřejnosti je založeno na dobrovolné spolupráci křesťanských farností, sborů, církevních obcí, řádů a dalších křesťanských církevních společenství, která se mohou k akci připojit.

Zdarma
Betlémy, kostely a modlitebny lze navštívit bezplatně.

Koordinace

Přiblížení křesťanských Vánoc začíná adventní přípravou a vrcholí dobou Vánoc. Úkol zajistit koordinaci přijalo Biskupství brněnské a v součinnosti s křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci jednotným vizuálním stylem.

Kontakty na koordinátory, kteří obdrží přihlášky:

Diecéze Koordinátor E-mail
Brno Petra Doffková krestanskevanoce@dieceze.cz
Č. Budějovice Mgr. Štěpán Hadač dekanstvicb@centrum.cz
Hradec Králové Bc. Petra Dolíhalová dolihalova@biskupstvi.cz
Litoměřice Křesťanské vánoce krestanskevanoce@dltm.cz
Olomouc Bc. Petra Dolíhalová dolihalova@biskupstvi.cz
Ostrava-Opava Ing. Adéla Pánek Hudečková krestanskevanoce@doo.cz
Plzeň Bc. Petra Dolíhalová dolihalova@biskupstvi.cz
Praha Betlémy Praha betlemy.praha@apha.cz