Křesťanské Vánoce

Praha 4 - Podolí, kostel sv. Michaela Archanděla

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

 24.12.
 21:30 - 22:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 08:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 08:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma
 28.12.
 08:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 08:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Základ jesliček pochází od firmy řezbáře Františka Vratislava Buka. Od jeho standardních děl se betlém liší přidáním několika netypických figur; dokladem je soška Panny Marie s dítětem. Vzpomínky místního, dnes již zemřelého faráře uvádějí, že se na jejich tvorbě podílel i řezbář z nedaleké dílny. Několik postav opravdu nese znaky odlišného rukopisu. Zda to byla samostatná práce některého Bukova tovaryše či zmiňovaného řezbáře se dnes již nedozvíme. Jesle jsou zajímavé díky své figurální části a skupině pečlivě řezaných palem. Náznak kulis města, které přecházejí do malovaného pozadí, je pozoruhodný. Figurální část byla v roce 2006 restaurována Janem Rodou.

Informace o kostele

WWW: https://farnost-podoli.webnode.cz/

Adresa kostela: Pod Vyšehradem

GPS: 50°3'35.888"N, 14°25'14.789"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jiřina Svatušková

Návaznost na dopravu:

tram. 2, 3, 17, 21 zastávka Podolská vodárna.

bus 134 zastávka Podolská vodárna.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 23.02.2021)

Ne
9:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
15:00 celý rok, každý týden, Nešpory po Mši sv.
15:00 celý rok, každý týden, Korunka k Božímu milosrdenství po Mši sv.; 1.pátky podle příslibů daných sv.Markétě Marii Alacoque
Dřevěná zvonice u kostela

Kostel sv. Michaela Archanděla je zmiňován už v roce 1222 jako majetek Vyšehradské kapituly. Fara v Podolí je zmiňována např. k r. 1357, 1380 a 1410, patrocinium sv. Michaela je dosvědčeno k r. 1372. Od roku 1856 podolský kostel je farním kostelem se samostatnou duchovní správou pro Podolí a Dvorce a do roku 1907 byl také farním kostelem pro Braník. Hlavní oltář je barokový, prostý, svatostánek a střed oltáře je novějšího původu. Nad oltářem je menší obraz znázorňující archanděla Michaela v bojí z padlým andělem. Kolem kostela byl od roku 1683 až do roku 1885 hřbitov. Některé dochované náhrobní desky z této doby jsou vsazeny do zdi okolo kostela. Při kostele stoji památná zvonice z 17 století, jakých v Čechách je velmi málo. V ní visí historický zvon, ulitý v roce 1482 neznámým zvonařem ke cti Matky Boží a Všech svatých. K němu byly pořízený v roce 1993 dva nové zvony "Michael" a " Jan Nepomucký" z dílny L. Tomáškové-Dytrychové z Brodka u Přerova. Na východní straně lodi kostela se dochoval strmý gotický štít z lomového kamene, který bude o noci kostelů vyjímečně zpřistupněn při komentovaných prohlídkách. Kamenné zdivo štítu vykazuje stopy ožehnutí požárem, na který upomínají i zbytky ohořelých střešních latí a dubových kolíků. V patě štítu je nízký obdélný průchod do podkroví presbytáře, vsazeným do širší niky. Průchod i nika jsou překryté na východní straně původním, ohořelým prkenným překladem, dendrochronologicky datovaným na přelom let 1273/74. Nad průchodem je zevně zaslepené štěrbinové okénko, raně gotické lodi, s dovnitř mírně rozevřenou špaletou, původně završené prkenným překladem, z něhož se dochovaly jen ohořelé zbytky. Na vnější straně štítu je lichoběžníkové pole středověké omítky se zbytky vápenných nátěrů a fragmenty nástěnných maleb (rovněž vyjímečně zpřistupněno při komentovaných prohlídkách o noci kostelů). Do let 1484 a 1485 je dendrochronologicky datováno mýcení borových a jedlových kmenů ke stavbě nového, dosud dochovaného krovu nad lodí kostela, který byl pořízen po požáru staršího krovu (prohlídka krovu bude součástí komentované prohlídky). Trámy hambalkového krovu  jsou vytesány ze stromů pokácených v zimním období 1559/60. Sanktusní věžička na hřebeni střechy lodi, je na západním sloupku datována původním tesařským nápisem 15.10.1696 (v rámci komentované prohlídky zpřístupněno).