Křesťanské Vánoce

Brno-Královo Pole, kostel Nejsvětější Trojice

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 25.12.
 08:30 - 09:20
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 17:45 - 18:25
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 1.12.
 07:30 - 18:30
Žehnání adventních věnců při všech bohoslužbách
adventní věnce budou žehnány při bohoslužbách v 7:30, 9:30 a 18:30
 4. - 18.12.
 18:00 - 18:05
Dětské roráty
každou středu adventní doby - 4.12., 11.12., 18.12. od 18:00 dětské roráty
 14.12.
 14:00 - 17:00
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření
Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu 14.12. od 14:00 hodin
 24.12.
 15:00
Dětská mše vánoční
 24.12.
 16:00 - 16:30
Možnost odnést si Betlémské světlo
v sakritstii
 24.12.
 22:00
Půlnoční bohoslužba
mši doprovodí chrámový sbor
 25.12.
 07:30 - 18:30
Bohoslužby na Hod Boží vánoční
7:30, 9:30, 18:30. Při mši svaté v 9:30 zazpívá chrámový sbor.
 26.12.
 07:30 - 10:30
Bohoslužby na svátek sv. Štěpána
7.30, 9.30
 29.12.
 07:30 - 18:30
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny
7:30, 9:30, 18:30 s obnovou manželských slibů
 31.12.
 16:00 - 17:30
Silvestrovská bohoslužba na poděkování za uplynulý rok
 1.1.
 07:30 - 18:30
Novoroční bohoslužby
7:30, 9:30, 18:30
 6.1.
 18:00
Slavnost Zjevení Páně
Při mši svaté se žehná kadidlo, křída a voda, které si můžete po mši svaté odnést.

Informace o betlému

Možnost navštívit betlém 25.12., 1.1. a neděle 8.30-9.20; 18.00-18.20; V ostatní dny doby vánoční po 25.12. - 30 minut přede mší svatou.            

Betlém v kostele, který patřil ke kartuziánskému klášteru, pochází z období kolem roku 1947. Je složen ze dvou souborů figur. Autorem větších dřevěných figur znázorňujících ústřední motiv je Jaroslav Vaněk, známý brněnský sochař a řezbář. Druhý soubor tvoří menší dřevěné figurky, které znázorňují postavy pastýřů a betlémských obyvatel.  Betlém je vždy ve vánoční době umístěn v přední části kostela před obětním stolem. Zadní část tvoří stylizované pozadí s betlémskými hradbami, kde jsou umístěny menší figurky. V přední části je prostor pro přístřešek Svaté rodiny. Všechny figury jsou barevně kolorovány.

Informace o kostele

WWW: https://www.farnost-krpole.cz

Adresa kostela: Božetěchova

GPS: 49°13'38.28"N, 16°35'46.68"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Josef Řídký

Návaznost na dopravu:

Kostel se nachází na ulici Božetěchova v blízkosti areálu FIT VUT, nejbližší zastávkou MHD je přestupní uzel Semilasso.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 12.01.2020)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 ve školním roce, každý týden
9:30 celý rok, každý týden, DD Kociánka
St
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 ve školním roce, každý týden
18:30 celý rok, každý týden
So
7:30 celý rok, každý týden

Kostel spolu s klášterem založil roku 1375, moravský markrabě Jan Jindřich spolu se svou čtvrtou manželkou Alžbětou Oettigenskou a svými syny Joštem, Janem Soběslavem a Prokopem. Posledně jmenovaný je v Andělské kapli kostela pohřben.

Za více než čtyři století své existence klášter dvakrát vyhořel, třikrát byl vydrancován a zapálen husity, jedenkrát byl zapálen a rozbořen uherskými vojsky, jedenkrát byl vydrancován stavovskými vojsky, třikrát vojsky švédskými, jedenkrát vojsky pruskými. Roku 1782 byl klášter za Josefa II. zrušen a později přeměněn na kasárna. Dnes v areálu kláštera sídlí Fakulta informačních technologií VUT a kostel je ve správě Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole.

Kostel dnes představuje jednu z nejcennějších gotických staveb, která byla v 2. polovině 18. století oděna do barokního pláště. Kromě bohatě vyřezávaných chórových lavic z počátku 17. století přibyly v 60. letech následujícího věku hodnotné oltáře a obrazy dvanácti apoštolů od Josefa Sterna. Při prohlídce jistě nevynechejte vzácné fresky v bočních kaplích, které vytvořil v letech 1766-79 Franz Anton Maulbertsch.

Díky vzorné péči duchovního správce a farníků je kostel ve velmi dobrém stavu. V kostele byly restaurovány fresky v bočních kaplích, proběhly opravy exteriéru kostela a v posledních letech byl kompletně obnoven hlavní oltář a restaurována série 12 obrazů apoštolů a obě chórové lavice. Nyní probíhá restaurování bočních oltářů a zateplení oken nad nimi. S podporou diecézního organologa, duchovního správce i lidí z uměleckých kruhů se občanské sdružení Varhany pro Královo Pole snaží nashromáždit prostředky k další nutné investici, pořízení nových varhan, neboť současné jsou ve velmi špatném technickém stavu.