Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Nové Město, kostel Panny Marie Sněžné

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

Betlémy

 24.12.
 17:00 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12. - 8.1.
 08:00 - 19:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 24.12. - 6.1.
 00:00
Betlémské světlo
 24.12.
 00:00 - 01:00
Půlnoční mše svatá
Sraz u koně.
 24.12.
 16:00 - 17:00
Dětská půlnoční mše svatá s živým betlémem
 24.12.
 16:00 - 17:00
Silvestr - mše sv. na poděkování za uplynulý rok
 24.12.
 22:00 - 23:00
Vánoční bohoslužba Slova na Václavském náměstí
 25.12.
 09:30 - 10:30
Slavnost Narození Páně - mše sv.
 25.12.
 11:30 - 12:30
Slavnost Narození Páně - mše sv.
 25.12.
 18:00 - 19:00
Slavnost Narození Páně - mše sv.
 26.12.
 09:30 - 10:30
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - mše sv.
 26.12.
 11:30 - 12:30
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - mše sv.
 26.12.
 18:00 - 19:00
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - mše sv.
 27.12.
 08:00 - 09:00
sv. Jan Evangelista
 27.12.
 18:00 - 19:00
sv. Jan Evangelista
 30.12.
 08:00 - 09:00
Svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů a žehnáním manželům
 30.12.
 18:00 - 19:00
Svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů a žehnáním manželům
 31.12.
 08:00 - 09:00
Silvestr - mše sv.
 1.1.
 09:30 - 10:30
Slavnost Matky Boží, Nový rok 2023, mše sv.
 1.1.
 11:30 - 12:30
Slavnost Matky Boží, Nový rok 2023, mše sv.
 1.1.
 18:00 - 19:00
Slavnost Matky Boží, Nový rok 2023, mše sv.

Informace o betlému

Historický betlém z přelomu 19. a 20. století je umístěn v boční kapli sv. Antonína pod kůrem. Do kostela byl věnován potomky Františka Boušky (1874–1942), horníka z Příbrami, který jesle vlastnil, vystavoval a pravděpodobně udělal i původní architekturu se scenerií. Pan Bouška byl zaníceným jesličkářem a nositelem dávných tradic v hornické Příbrami. Velmi jemnou řezbu figurální části betlému pravděpodobně provedla některá z profesionálních příbramských řezbářských dílen. foto: Jan Roda

Informace o kostele

WWW: http://www.pms.ofm.cz

Adresa kostela: Jungmannovo nám.

GPS: 50°4'59.091"N, 14°25'25.536"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Alena Bohdanecká

Návaznost na dopravu:

metro A, B - stanice Můstek

tram 6, 9, 18, 22 - zastávka Národní třída

  • vchod do kostela je z Jungmannova náměstí

Historie

Kostel Panny Marie Sněžné a klášter založil roku 1347 císař Karel IV. Kostel byl vysvěcený roku 1379. Dnešní kostel je pouze presbytář původně plánovaného gotického chrámu karmelitánského kláštera, který měl být 100 metrů dlouhý a 40 metrů vysoký. Roku 1606 přišli do kláštera františkáni a během 17. století provedli rozsáhlé úpravy (nová klenba, kůr). Hlavní raně barokní oltář vysoký 29 metrů je z roku 1651.

Obraz na hlavním oltáři je připomínkou vzniku přívlastku „Sněžná“ ke jménu Panny Marie. V srpnu roku 358 na malém římském kopci Esquilinu sněžilo, což bylo chápáno jako mimořádné znamení od Panny Marie. Legenda vypráví, že v noci 5. srpna se Panna Maria zjevila uprostřed sněžení papeži Liberiovi (352-366) a patriciovi Janovi a ukázala jim napadlým sněhem místo k založení kostela.

    

Současnost

Po roce 1990 se vrátili františkáni (Ordo fratrum minorum - OFM) a obnovili činnost kláštera. Čtyři nedělní mše pravidelně navštěvuje více než 500 věřících. Farní společenství se kromě mše také setkává v různých menších společenstvích i při dalších příležitostech. Dne 13.10.2012 proběhla slavnostní mše v katedrále sv.Víta, při které bylo blahořečeno 14. františkánských bratří, umučených 15.2.1611 na masopustní úterý.