Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Hradčany, kostel Panny Marie Královny andělů

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 25.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 27.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 28.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 29.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 30.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 2.1.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 3.1.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 4.1.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 5.1.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 6.1.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 24.12.
 16:00 - 17:30
Bohoslužba
 25.12.
 19:00 - 20:00
Poutní mše
Lidový zpěv koled během mše svaté v 19 h v Loretě doprovodí na varhany Radek Rejšek.
 25.12.
 20:00 - 20:30
Troubení z Lorety
Vytrubování z loretánského balkonu v podání členů Hudby Hradní stráže a koncert na historickou zvonohru.
 27.12.
 15:45 - 16:30
Zpívání koled
Koledy zaměstnanců Nemocnice Na Homolce a jejich dětí či přátel.
 31.12.
 17:00 - 18:00
Poděkování na konci roku
 6.1.
 17:15 - 18:00
Vánoční koncert
Soubor Societas Musicalis ve čtvrtek 3. 1. od 18.15 v kostele Panny Marie Královny andělů uspořádá malý koncert s malou vánoční mší Valentina Rathgebera a několika vánočními skladbami.
 13.1.
 15:30 - 16:20
Rozloučení s Vánocemi
Koncert ansámblů Piccolo coro & Piccola orchestra

Informace o betlému

Odhaduje se, že nejstarší postavy betlému mohly vzniknout už ve 2. čtvrtině 18. století, a to zřejmě zásluhou jednoho brata kapucína z Litoměřic, který betlém vytvářel 10 let. Celý soubor byl pravděpodobně zhotoven v českém prostředí autorem, který byl dobře obeznámen s tradicí neapolských kašírovaných betlémů. V Čechách nemá tento betlém obdobu, proto ho není možné s žádným jiným srovnat. Jde o impozantní soubor celkem 48 figur (z toho 32 lidských a 16 zvířecích), ve více případech v téměř životní velikosti. Nejvyšší jsou figury pastýřů, dosahující výšky až 175 cm. Otázka techniky výroby je dosud otevřená. Na přelomu 19. a 20. stol. byl betlém sestavován každý rok v boční kapli Svatého Kříže. Dnešní sestavení betlému navrhl akademický sochař a restaurátor Karel Stádník. Pozadí, kterým je vzácná malba na karton, pochází z Liberecka.

Informace o kostele

WWW: http://www.kapucini.cz (hradčany)

Adresa kostela: Loretánské nám.

GPS: 50°5'23.507"N, 14°23'26.176"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Bonaventura Jiří Štivar

Návaznost na dopravu:

Tramvají č. 22 se nechte zavést na stanici Pohořelec, odtud se pak pěšky přes Loretánskou ulici dostanete na Loretánské náměstí, kde pod Černínským palácem a vedle Lorety najdete i kapucínský kostel a klášter.

Kostel Panny Marie Andělské byl vybudován v letech 1600 - 1602, po příchodu prvních kapucínů do Prahy v čele se sv. Vavřincem z Brindisi. Ten také osobně řídil stavbu tohoto prvního kapucínského kostela i kláštera v Čechách.