Křesťanské Vánoce

Praha-Kunratice, kostel sv. Jakuba Staršího

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2020

 25.12.
 13:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 13:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 13:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Sádrový betlém pochází z konce 19. století. Byl vyroben v dílně firmy B. Müllera. Restaurátorské práce v roce 2000 provedl Karel Hasse.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostkunratice.cz

Adresa kostela: Kostelní nám.

GPS: 50°0'47.259"N, 14°29'1.096"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Vojtěch Smolka

Návaznost na dopravu:

Autobusy 165, 193, 203, 901, zastávka Kunratická škola.

Kostel sv. Jakuba Kunratice

Raně gotická středověká sakristie je nejstarší a nejvzácnější částí kostela s freskami ze 14. století. Novostavba kostela je z období vrcholného baroka, z let 1730-1736.  Architektonický návrh kostela je patrně dílem stavitele T. Haffeneckera. Středem barokního prostoru je rozměrná rotunda, zaklenutá kopulí s lucernou. Východní stěnu presbytáře zcela zakrývá hlavní oltář sv. Jakuba Staršího s ostatkovou skříní se sochou sv. Jana Římského, jehož ostatky získal pro kostel hrabě Goltz v Římě. Patron kostela sv. Jakub Starší byl prvním mučedníkem ze 12 apoštolů. Je národním světcem Španělů a patronem poutníků.

Nedílnou součástí kostela je jeho vnitřní malba. V nikách oken najdeme překrásné páskové ornamenty, stěny jsou vymalovány na způsob mramoru. Velkolepá je plastická výzdoba. Sochy v nadživotní velikosti, velké množství andělíčků, vázy s květinovými pletenci jsou vskutku nádhernou řezbářskou prací. Podle mínění odborníků patří kostel sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích mezi vynikající ukázky barokní architektury a interiéru barokní plastiky u nás. 

Další informace na webových stránkách farnosti a MČ Praha-Kunratice nebo v tištěném průvodci kostela.