Křesťanské Vánoce

Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

starší programy
 4. - 18.12.
 06:00
Adventní roráty při svíčkách
adventní středy: 4.12.,11.12.,18.12. v 6:00, poté společná snídaně ve Studentském centru
 11.12.
 06:00
Roráty
 18.12.
 06:00
Roráty
 24.12.
 12:15
Mše sv. adventní
 24.12.
 21:00
Štědrovečerní mše sv.
 25.12.
 07:30
Bohoslužby
 25.12.
 10:00
Bohoslužby
 25.12.
 12:15
Bohoslužby v anglickém jazyku
 26.12.
 07:30
Bohoslužby
 26.12.
 10:00
Bohoslužby
 26.12.
 16:00
Koncert - Rybova mše vánoční
 31.12.
 12:15
Bohoslužby
 1.1.
 07:30
Bohoslužby
 1.1.
 10:00
Bohoslužby
 1.1.
 12:15
Bohoslužby v anglickém jazyku
 1.1.
 21:00
Bohoslužby
 3.1.
 12:15
Slavnost Nejsvětějšího jména Ježíš - titulární slavnost Tovaryšstva Ježíšova
mše svatá v anglickém jazyku
 6.1.
 12:15
Bohoslužby + žehnání vody, křídy a kadidla
 12.1.
 07:30
Mše sv. na svátek Křtu Páně
nedělní pořad bohoslužeb, mše sv. též v 10:00, 12:15 (AJ), 21:00

Informace o betlému

Historie: Po náletu v listopadu roku 1944 byl jezuitský kostel včetně jeho umělecké výzdoby a vybavení velmi silně poškozen a následně v letech 1945-52 rekonstruován. Současný betlém tedy pochází z doby brzy po válce. Od 90. let 20. století spravuje kostel Nanebevzetí Panny Marie opět jezuitský řád. Popis: Betlém je tvořen dekorativním pozadím, které je doplněno malovaným obrazem znázorňujícím krajinu kolem Betléma. Sádrové figury darovali jednotliví farníci a představují Svatou rodinu, pastýře a Tři krále. Původně byl součástí betléma větší počet figur, některé však byly v minulých letech odcizeny.

Informace o kostele

WWW: http://www.jesuit.cz/brno

Adresa kostela: Jezuitská, Mozartova

GPS: 49°11'48.48"N, 16°36'36.36"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Vojtěch Suchý

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.11.2017)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden, anglicky
21:00 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská
Út
12:15 celý rok, každý týden
St
6:00 v době adventní, každý týden
7:30 ve školním roce, každý týden, studentská, kromě adventu
12:15 celý rok, každý týden
19:00 ve školním roce, každý týden, studentská (říjen - květen)
Čt
12:15 celý rok, každý týden
12:15 celý rok, každý týden
So
12:15 celý rok, každý týden

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Na místě dnešního kostela původně stál kostel Panny Marie, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém stylu. Kostel náležel ke klášteru augustiniánek, zv. herburské panny, který byl - jako jeden z prvních klášterů v Brně - založen roku 1240. Tento klášter později zanikl a jeho budovy roku 1578 převzali jezuité, povolaní do Brna roku 1570. Jezuité nahradili středověký konvent monumentálním, avšak architektonicky nenáročným souborem kolejních budov, ve kterých byl mj. umístěn řádový noviciát. Po zrušení řádu roku 1773 sloužil tento stavební komplex jako kasárna a roku 1904 byl zbořen. Zachoval se z něj pouze raně barokní portál, který je dnes umístěný v Mozartově ulici za kostelem. Současný manýristický kostel byl postaven v letech 1598 až 1602. V polovině 18. století se přistoupilo k obnově jeho interiéru. Klenba byla opatřena freskovou výzdobou a původní zařízení doplnily, případně nahradily, nové oltáře. Na konci 2. světové války byl kostel značně poškozen při bombardování a v letech 1945-52 prošel náročnou;opravou. Po roce 1989 se správy kostela opět ujali jezuité. Od té doby v kostele;probíhají další opravy. 29. června 2014 byly v kostele vysvěceny nové varhany švýcarské firmy Mathis. Na stránkách Nadačního fondu Campianus www.campianus.eu se dozvíte o možnostech adopce píšťal a o programu varhanní hudby v kostele. Kromě bohoslužeb pro širokou veřejnost se v kostele konají bohoslužby a aktivity pro vysokoškolské studenty a u kostela působí Studentské centrum Vysokoškolského katolického hnutí Brno www.vkhbrno.cz. V kostele se také konají tzv. kurzy Alfa pro hledající křesťanskou víru, váhající a pochybující.