Křesťanské Vánoce

Praha 2 - Nové Město, kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Betlémy

 25.12. - 28.1.
 09:45 - 10:45
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 17:15 - 18:30
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
7.1.
 16:00 - 16:40
Ludus liturgicus in Natalitiis Domini (Emauzská liturgická hra vánoční)
Pásmo zpěvů sestavené z liturgických chorálních knih. Na závěr požehnání.

Informace o betlému

Betlém je v opatském kostele P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů vystavován vždy až do konce ledna. O neděli Křtu Páně od 16:00 je u něj pravidelně zpívána latiská chorální Emauzská liturgická hra vánoční. Na přelomu 19. a 20. století betlém – typickou ukázku beuronské umělecké školy – vyrobili bratři Benitius, Gabhardus a Robert, členové zdejší komunity. Figury byly provedeny kombinovanou technikou a kašírovány. Pražané tyto jesle velmi milovali a uctívali, proto je také ve velké míře navštěvovali. Betlém nebyl při bombardování na konci války zničen jako chrám, pouze se některé figury ztratily. Po roce 1948 byl betlém uschován ve strahovském klášteře, kde byl o Vánocích stavěn. V roce 2002 byl do Emauz vrácen a od znovuotevření kostela v roce 2003 je zde opět vystavován. Betlém s postavami v téměř životní velikosti má dvě varianty. První varianta s pastýři je vystavena od Božího hodu vánočního do slavnosti Zjevení Páně. Malého Ježíše v jeslích adorují vkleče Panna Maria a sv. Josef. O slavnosti Zjevení Páně jsou figury vyměněny a přidávají se tři králové. Panna Maria sedí a malého Ježíše má na klíně, zatímco Josef stojí po jejich boku. Zdejší benediktini sestavili kolem roku 1905 Emauzskou liturgickou hru vánoční – zpívané pásmo z latinských liturgických textů s chorálními nápěvy. Od roku 2004 je tato hra opět každoročně zpívána u emauzského betlému. Datum provedení se ustálilo na neděli Křtu Páně od 16 hodin.  

Informace o kostele

WWW: http://www.emauzy.cz

Adresa kostela: Na Slovanech

GPS: 50°4'20.380"N, 14°25'2.813"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Helena Holcová

Návaznost na dopravu:

Metro B - stanice Karlovo náměstí

Tramvaj 22 -  zastávka Karlovo náměstí,  3, 18, 24 - zastávka Moráň

Opatství Emauzy - historie Benediktinské opatství Panny Marie Montserratské a sv. Jeronýma

21. 11. 1347 Karel IV. vydavá v Norimberku zakládací listinu kláštera slovanských benediktinů

29. 3. 1372 na velikonoční pondělí je posvěcen opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, tehdy největší kostel v Praze

11. 12. 1378  v noci byla v kostele vystavena rakev s tělem zesnulého zakladatele kláštera císaře Karla IV.

14. 10. 1419 klášter byl ušetřen zničení husity

v následujících letech zde sídlila správa konzistoře pod obojí, jediný utrakvistický pokus o řeholní život

1593 se klášter opět stává katolickým

19. 5. 1635 císař Ferdinand III rozhodl o předání kláštera montserratským benediktinům, dosavadní malá česká komunita odchází na Staré Město ke sv. Mikuláši (kde žili až do zrušení kláštera Josefem II.)

1880 na pozvání arcibiskupa Bedřicha kardinála Schwarzenberga přebírají klášter benediktini nově vzniklé beuronské kongregace, kteří byli vyhnáni ze svého kláštera sv. Martina v Beuronu, opatem je Maurus Wolter

1880 - 1885 Emauzy mateřským klášterem Beuronské kongregace

1885 byl zvolen emauzským opatem Benedikt Sauter (v roce 1887 benediktini získávají zpět Beuron)

1918 emauzští mniši hájí věrnost Římu, část komunity je vyhnána a to přispěje ke vzniku nových benediktinských klášterů (Neresheim, Krzeszow-Grussau)

1925 opatem Arnošt Vykoukal,  v meziválečném období se konají liturgické týdny, Metod Klement zakládá Legio angelica - sdružení ministrantů

22. 7. 1941 klášter je zrušen nacisty

9. 9. 1942 opat Arnošt Vykoukal umírá v Dachau

14. 2. 1945 došlo k vybombardování kostela a kláštera při náletu na Prahu

v květnu 1945 se  benediktini vracejí zpět do Emauz

listopad 1945 Emauzy se stávají součástí nově vzniklé benediktinské Slovanské kongregace sv. Vojtěcha

1946  Maurus Verzich se stává emauzským opatem, zároveň je i prvním opatem-praesesem kongregace sv. Vojtěcha

duben 1950 dochází ke zrušení kláštera komunisty

opat Maurus Verzich a převor Cyril Stavěl se podařilo utéci do Itálie a pokoušejí se vybudovat komunitu v exilu nejdříve v Sassovivo u Foligna

1965 - 1990 emauzští benediktini žijí v malém klášteře Madonna delle Grazie za hradbami města Norcia (Nursie), rodišti sv. Benedikta a sv. Scholastiky

1969 opat Maurus Verzich rezignoval na všechny své funkce představeného emauzské komunity i opata-praesese, odchází ke sv. Pavlu za Hradbami a poté do Florencie, převorem české komunity v Norcii se stává Cyril Stavěl, funkci opata-praesese Slovanské benediktinské kongregace od té doby vykonává opat-primas

1990 návrat emauzských benediktinů do Prahy

1. 10. 1990 přebírá převor Cyril Stavěl Emauzy

29. 10. 1990 Cyril Stavěl umírá, převorem-administrátorem se stává Vojtěch Engelhart

1993 po opravách je na velikonoční pondělí slavnostně znovuotevřena Císařská kaple pro bohoslužby, oltář je posvěcen biskupem Františkem Radkovským

21. 4. 2003 znovuotevření opatského kostela a posvěcení nového oltáře arciopatem Asztrikem Várszegi, autorem oltáře je Karel Stádník

2005 - 2009 Marian Klener převorem-administrátorem

1. 2. 2010 Edmund Wagenhofer, emeritní arciopat ze Salzburku, je jmenován převorem-administrátorem, od roku 2012 zastává i funkci opata-praesese Slovanské kongregace sv. Vojtěcha

Od 5. 5. 2016 je převorem-administrátorem P. Augustin Gazda, OSB, současný převor Rajhradského opatství

19. 6. 2019 P. Augustina Gazda, OSB náhle zesnul v Dobré Vodě na Šumavě

od 1. 7. 2019 je převorem-administrátorem P. Prokop Siostrzonek, OSB, arciopat břevnovský