Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Hradčany, kostel Všech svatých

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

Betlémy

 25.12.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 8.1.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 15.1.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 22.1.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma
 29.1.
 15:00 - 15:30
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 25.12.
 15:30
Boží hod vánoční
 1.1.
 15:30
Slavnosti Matky Boží Panny Marie
 8.1.
 15:30
Svátek Křtu Páně
 15.1.
 15:30
2. neděle v mezidobí
 22.1.
 15:30
3. neděle v mezidobí
 29.1.
 15:30
4. neděle v mezidobí

Informace o betlému

Betlém v kostele Všech svatých byl objeven během druhé etapy obnovy interiéru chrámu v r. 2021. Sádrové figurky následně odborně zrestaurovala p. Dagmar Lebenhartová ve spolupráci se svou dcerou Irenou Třískovou. Vánoční výjev byl doplněn obrazem od p. Lebenhartové, který tvoří pozadí scény u jesliček. Betlém je tak připraven přiblížit vánoční atmosféru všem návštěvníkům tohoto vzácného historického místa. Je vyroben v době kolem roku 1930 a zemí původu je Česká republika. Přístupný je vždy min. půl hodiny před bohoslužbou.

Informace o kostele

WWW: http://kapitulavsv.cz

Adresa kostela: nám. U svatého Jiří

GPS: 50°5'26.790"N, 14°24'8.791"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Tomáš Král

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 22 ze zastávky Malostranská.

Kapitulní chrám Všech svatých stojí na základech tzv. královské kaple z 12. století, kterou pro své modlitby využíval panovnický rod Přemyslovců. Za vlády císaře Karla IV. Lucemburského (+1378) byl architektem Petrem Parléřem (+1399) zbudován po vzoru pařížské Saint Chapelle ve 2. polovině 14. století nový chrám, který se tehdy řadil k nejkrásnějším stavbám Evropy. Kostel však v r. 1541 vyhořel a teprve r. 1580 díky podpoře arcivévodkyně Alžběty Habsburské (+ 1592) se jej podařilo od základů zrenovovat ovšem do mnohem skromnější podoby. V r. 1588 byly do chrámu uloženy drahocenné ostatky sv. Prokopa Sázavského a kostel se tak stal jedním z významných poutních míst českého království.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena císařem Karlem IV. r. 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě Pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až r. 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu r. 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu. 

Za 650 let své existence sdružovala Kolegiátní kapitula bezpočet pozoruhodných osobností církevního, akademického i politického života. Mezi její členy patřili biskupové, rektoři a děkani Karlovy univerzity, vědci humanitních i přírodovědných oborů, spisovatelé a básníci nebo politici a poslanci zemského shromáždění. Mnoho z nich zanechalo hlubokou stopu v dějinách našeho národa a vědy svými objevy, spisy a reformami dotýkajícími se různých oborů lidské činnosti.