Křesťanské Vánoce

Informace o kostele

WWW: http://kostelnakarlove.com

Adresa kostela: Ke Karlovu

GPS: 50°4'7.453"N, 14°25'42.298"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jiří Ignác Laňka

Klášter lateránských kanovníků řádu sv. Augustina s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého založil v roce 1350 český král a římský císař Karel IV. V objektu bývalého kláštera nyní sídlí Muzeum Policie ČR. Kostel má samostatnou duchovní správu. 

Kostel má pro vrcholně gotickou architekturu naprosto netypickou osmibokou dispozici hlavní lodě, které dominuje barokní inventář a výzdoba. Loď je zaklenuta nádhernou renesanční klenbou o průměru 22,8 m. Dominantou presbyteria je novogotický oltář s triptichem od malíře Antonína Lhoty. Centrálním obrazem je zachycena scéna Nanebevzetí Panny Marie, boční části pak představují svatého Václava a sv. Karla Velikého. V jižní části kostela byla na přelomu 17. a 18. století vybudována monumentální kaple, zvaná Malá Palestina nebo Kaple Svatých schodů, jejíž součástí jsou Svaté schody, kaple Božího hrobu a Betlémská jeskyně. Projektantem byl velice pravděpodobně slavný stavitel Jan Blažej Santini-Aichel. 

Karlovský chrám je římskokatolickým diecézním kostelem, ve kterém se pravidelně slaví Mše svaté v průběhu liturgického roku, a to o nedělích se začátkem v 9:30 hodin. Mše v tzv. "řádném" ritu podle liturgické reformy II. vatikánského koncilu se slouží v českém jazyce, poslední neděli v měsíci pak v jazyce latinském. Kostel má však i svá specifika. Prvním z nich je tzv. "tridentská" Mše svatá, která se pravidelně slouží o nedělích od 11:00 a 17:00 hodin. Je to obřad, který se sloužil v římské církvi prakticky od středověku až do šedesátých let 20. století. Kněz je při něm zásadně orientován čelem k východu, zatímco ke shromážděným věřícím se obrací pouze výjimečně. Většinu modliteb recituje kněz potichu latinsky. Pro svou tajuplnost vyžaduje takový obřad hluboké soustředění věřících a vede k meditaci, zejména je-li při něm zpíván klasický gregoriánský chorál v latině, jak je tomu na Karlově zvykem. Druhým specifikem je bohoslužebná a pastorační služba pro příslušníky Policie ČR.