Křesťanské Vánoce

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Betlémy

 24.12.
 07:30 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 07:30 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 07:30 - 18:30
Možnost prohlídky betléma
 27. - 30.12.
 08:00 - 18:30
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 07:30 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 07:30 - 15:00
Možnost prohlídky betléma
 8.1.
 07:30 - 18:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
24.12.
 16:00
Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi
24.12.
 23:59
Slavnostní půlnoční mše svatá, Katedrální žestě, řídí P. Kolař
25.12.
 07:30
Slavnostní mše svatá, latinská, hudba: Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich
hudba: Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich
25.12.
 09:00
Slavnostní mše svatá
25.12.
 10:30
Slavnostní mše sv., celebruje biskup Pavel Konzbul – Brněnský katedrální sbor Magnificat, sólisté a orchestr, varhany D. Kolařová,řídí P. Kolař
hudba: Jan E. Kypta: Pastorální mše "Křesťanové milí" – Brněnský katedrální sbor Magnificat, sólisté a orchestr, varhany D. Kolařová, řídí P. Kolař
25.12.
 16:00
Vánoční koncert Kantilény
Předprodej vstupenek: Besední ulice
25.12.
 19:30
Vánoční koncert: J..J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře; Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Orchestr katedrály a sólisté, řídí P.
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, Orchestr katedrály a sólisté, řídí P. Kolař
26.12.
 07:30
Mše svatá, latinská, hudba: Svatomichalská gregoriánská schola, řídí J. Gerbrich
26.12.
 09:00
Mše svatá
26.12.
 10:30
Mše svatá
26.12.
 18:00 - 19:00
Svatoštěpánský koncert
Zpěv Richard Kolař, varhany Petr Kolař
31.12.
 07:30
Mše svatá
31.12.
 09:00 - 10:00
mše svatá
31.12.
 10:30 - 11:30
slavnostní bohoslužba
31.12.
 16:00
Slavnostní mše sv. na závěr občanského roku
1.1.
 09:00
Mše svatá
1.1.
 09:00
Mše svatá
1.1.
 10:30
Slavnostní mše sv., hudba: Ave Maria a další kompozice, varhany P. Kolař
1.1.
 16:30
Novoroční koncert: Petr Kolař - 25 let ve službách katedrální hudby
předprodej TIC Brno Panenská 1, DONUM Petrov 9
5.1.
 17:30 - 18:30
Slavnostní bohoslužba - vigilie - Slavnost Zjevení Páně
Dětská sbor katedrály Petrováček, řídí Františka Nevrlá
6.1.
 07:30 - 08:30
Slavnostní bohoslužba - Slavnost Zjevení Páně, celebruje biskup Pavel Konzbul
mše svatá s obřadem udílení lektorátu kandidátům stálého jáhenství, na bohoslužbu jsou zváni posluchači kurzu brněnského děkanství "pomocník ve farnosti"
7.1.
 07:30
mše sv., Svátek Křtu Páně
7.1.
 09:00
mše sv., Svátek Křtu Páně, vánoční hudba a koledy - Dómský komorní sbor Brno, řídí D. Kolařová
7.1.
 10:30
mše sv., Svátek Křtu Páně, Vox gaudens – sbor a sólisté ZUŠ Varhanická, řídí J. Suchomelová
7.1.
 18:00 - 19:00
koncert na konci Vánoc - vánoční hudební skvosty a společné zpívané koledy, Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT a jeho hosté
vánoční hudební skvosty a společné zpívané koledy, Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT a jeho hosté
8.1.
 19:00
Tříkrálový koncert: Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Czech virtuosi a hosté
předprodej vstupenek: Diecézní muzeum Petrov 1. nebo na https://www.czechvirtuosi.cz/

Informace o betlému

Historie: Tvůrce petrovského betléma Heřman Kotrba začal s vyřezáváním v pohnutých dobách v roce 1950. V tomto roce byl brněnským biskupem Mons. dr. Karel Skoupý a farářem zdejší farnosti P. Josef Navrkal, který tento počin všemožně podporoval jak finančně, tak neustálým povzbuzováním a velkým zájmem o nově vznikající dílo. Heřman Kotrba vyřezával svůj betlém s velkou chutí a dokončil ho v roce 1953. Betlém je vyřezán z několika monobloků lipového dřeva a od ostatních betlémů se odlišuje tím, že jeho figury nejsou vyřezány každá zvlášť, ale v několika skulpturách sdružených postav. Dokolorovány jsou vodovou temperou a poté přelakovány. Popis: Betlém je tvořen v pozadí vyobrazením města s hvězdou a figurami andělů. V jeskyni je Svatá rodina – Panna Maria a sv. Josef se sklánějí nad jesličkami s narozeným Ježíškem. Tomu se přicházejí poklonit pastýři a králové.

Informace o kostele

WWW: http://www.katedrala-petrov.cz

GPS: 49°11'27.6"N, 16°36'25.2"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Pavel Šenkyřík

Návaznost na dopravu:

Katedrála se nachází na Petrově, asi 10 min. pěšky z hlavního vlakového nádraží, 5 min. z tramvajové zastávky Zelný trh.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13.12.2023)

Ne
7:30 celý rok, každý týden, latinská mše svatá
9:00 celý rok, každý týden, mše svatá pro rodiny s dětmi
10:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:30 celý rok, každý týden, kaple
Út
7:30 celý rok, každý týden, kaple
St
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 ve školním roce, každý týden, kaple
Čt
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 celý rok, každý týden, adorace přede mší svatou
7:30 celý rok, každý týden, kaple
17:30 celý rok, každý týden, mše svatá pro děti
So
7:30 celý rok, každý týden, kaple

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651- 52 a 1743-46. Když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu. V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci vidět bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. Klenotnice katedrály se tak, vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže, stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova. Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval známý velehradský umělec Otmar Oliva. Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází adorace, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše. Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00 do 17.00 hodin, v neděli od 11.45 do 17.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena).