Křesťanské Vánoce

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 24.12.
 16:00 - 18:30
Možnost prohlídky betléma na Štědrý den
 25.12. - 1.1.
 07:00 - 18:30
Možnost navštívit betlém ve svátečních dnech
25.12.,26.12., 31.12.,1.1., NE 7.00-18.30
 27.12. - 2.2.
 08:15 - 18:30
Možnost navštívit betlém ve všedních dnech a o sobotách
Po - So 8:15 - 18:30

Ostatní programy

starší programy
 30.11.
 16:00
Výroba adventních věnců
ve farním sále
 1.12.
 17:00
Adventní koncert I - Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc
 2. - 24.12.
 00:00
Putování sousoší Josefa, Marie a Ježíška z petrovského betléma po rodinách
 2.12.
 07:30 - 10:30
1. neděle adventní - Žehnání adventních věnců
při všech bohoslužbách: 7.30, 9.00, 10.30
 2.12.
 09:00
Návštěva sv. Mikuláše
na závěr mše svaté v 9:00
 3. - 24.12.
 06:00
Roráty při svíčkách
každé adventní pondělí - 3.12., 10.12., 17.12., 24.12., poté snídaně na faře
 7.12.
 17:20
Průvod světla z Denisových sadů a pontifikální mše svatá
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 8.12.
 09:00 - 13:00
Adventní duchovní obnova s P. Petrem Šikulou
 8.12.
 17:00
Adventní koncert II
 15.12.
 17:00
Adventní koncert III
studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno
 16.12.
 09:00
Pontifikální mše svatá s předáním Betlémského světla
poté možnost vyzvednout si Betlémské světlo v katedrále až do 23.12.: Ne 7:00-18:30, Po-So 8:15-18:30
 16.12.
 10:00 - 12:00
Adventní jarmark před katerálou
 17. - 23.12.
 08:15 - 18:30
Možnost odnést si Betlémské světlo
možnost vyzvednout si Betlémské světlo v katedrále vzadu vlevo u betléma až do 23.12.: Ne 7:00-18:30, Po-So 8:15-18:30
 22.12.
 17:00
Adventní koncerty IV
účinkují studenti varhanního oddělení Konzervatoře Brno
 24.12.
 16:00 - 17:00
Mše svatá pro rodiny s dětmi na Štědrý den
 24.12.
 23:58
Pontifikální půlnoční mše svatá
hudební doprovod: Katedrální žestě, varhany Petr Kolař
 25.12.
 07:30
Latinská bohoslužba na Boží Hod vánoční
hudební doprovod: Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich
 25.12.
 07:30 - 10:30
Bohoslužby na Boží Hod vánoční
7.30 latinská mše svatá, 9.00 pro rodiče s dětmi, 10.30 pontifikální mše svatá
 25.12.
 10:30
Pontifikální mše svatá na Hod Boží vánoční
hudební doprovod: Missa pastoralis in D F. X. Brixiho v podání Katedrálního sboru MAGNIFICAT, sólistů a orchestru, varhany Dagmar Kolařová, řídí Petr Kolař
 25.12.
 16:00
Vánoční koncert Kantilény
 25.12.
 19:30
Vánoční koncert - Česká mše vánoční Hej mistře! J. J. Ryby
účinkují Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr katedrály a sólisté, řídí Petr Kolař
 26.12.
 07:30 - 10:30
Bohoslužby na svátek sv. Štěpána
7.30 latinská mše sv. - hudební doprovod Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich; 9.00 pro rodiče s dětmi; 10.30 mše svatá
 26.12.
 16:00
Tradiční Svatoštěpánský koncert VUS Ondráš
 30.12.
 07:30 - 10:30
Nedělní bohoslužby na svátek Svaté rodiny
bohoslužby v 7.30, 9:00 a 10:30 hod.
 31.12.
 16:00
Slavnostní bohoslužba na svátek sv. Silvestra
16.00 pontifikální mše svatá na ukončení občanského roku; mše svatá též v 7:30.
 1.1.
 09:00 - 10:30
Bohoslužby na Nový rok
9.00 pro rodiče s dětmi; 10.30 pontifikální mše svatá, zazní Intrády J. Pezzela a dalších autorů v podání Žesťového kvintetu, varhany Petr Kolař
 1.1.
 16:30
Novoroční varhanní koncert
slavné varhanní a vokální kompozice, účinkují Petr Kolař a Helena Pellarová
 2.1. - 2.2.
 00:00
Žehnání bytů a domů
Možnost pro všechny zájemce nechat si knězem požehnat byt či dům
 2.1.
 14:30
Pontifikální mše svatá s požehnání Tříkrálovým koledníkům
měe svatá též v 7:30
 6.1.
 00:00
Nedělní bohoslužby o slavnosti Zjevení Páně
nedělní rozpis bohoslužeb: 7:30, 9:00, 10:30; při mši sv. v 10:30 účinkují sólisté a sbor ZUŠ Varhanická
 7.1.
 19:00
Tříkrálový koncert
Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Czech virtuosi a hosté
 13.1.
 07:30 - 10:30
Nedělní bohoslužby na svátek Křtu Páně
nedělní pořad bohoslužeb; při mši sv. v 9:00 zazní koledy světových autorů, účinkuje Dómský komorní sbor Brno, řídí Dagmar Kolařová

Informace o betlému

Historie: Tvůrce petrovského betléma Heřman Kotrba začal s vyřezáváním v pohnutých dobách v roce 1950. V tomto roce byl brněnským biskupem Mons. dr. Karel Skoupý a farářem zdejší farnosti P. Josef Navrkal, který tento počin všemožně podporoval jak finančně, tak neustálým povzbuzováním a velkým zájmem o nově vznikající dílo. Heřman Kotrba vyřezával svůj betlém s velkou chutí a dokončil ho v roce 1953. Betlém je vyřezán z několika monobloků lipového dřeva a od ostatních betlémů se odlišuje tím, že jeho figury nejsou vyřezány každá zvlášť, ale v několika skulpturách sdružených postav. Dokolorovány jsou vodovou temperou a poté přelakovány. Popis: Betlém je tvořen v pozadí vyobrazením města s hvězdou a figurami andělů. V jeskyni je Svatá rodina – Panna Maria a sv. Josef se sklánějí nad jesličkami s narozeným Ježíškem. Tomu se přicházejí poklonit pastýři a králové.

Informace o kostele

WWW: http://www.katedrala-petrov.cz

GPS: Loc: 49°11'27.707"N, 16°36'25.267"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: R. D. ThLic. Tomáš Koumal

Návaznost na dopravu:

Katedrála se nachází na Petrově, asi 10 min. pěšky z hlavního vlakového nádraží, 5 min. z tramvajové zastávky Zelný trh.

    Noc kostelů se v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně uskutečňuje za finanční pomoci Jihomoravského kraje.

 

Počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století. V období gotiky prošel kostel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651- 52 a 1743-46. Když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu. V roce 2005 byla v chrámu na Petrově otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci vidět bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. Klenotnice katedrály se tak, vedle románské krypty a výhledu z jižní (směrem na město Brno) a severní (vyhlídka směrem k Pálavě) katedrální věže, stala další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova. Vedle kaple Zvěstování Páně se vzácným renesančním oltářem byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval známý velehradský umělec Otmar Oliva. Od Jubilejního roku 2000 je každý čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena poutní bohoslužba. V 16.30 hodin jí předchází adorace, v 17.25 hodin následuje modlitba na úmysly Svatého otce a v 17.30 hodin poutní mše. Klenotnice katedrály, krypta i vyhlídka z věží katedrály jsou pro návštěvníky otevřeny od pondělí do soboty od 11.00 do 17.00 hodin, v neděli od 11.45 do 17.00 hodin (změna otevírací doby vyhrazena).