Křesťanské Vánoce

Praha 4 - Braník, kostel sv. Prokopa

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

Betlémy

 24.12.
 12:00 - 15:30
Živý betlém na zahradě kostela
Budou i živé ovečky
 24.12.
 12:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 27. - 31.12.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 10:30 - 12:00
Možnost prohlídky betléma
 2. - 6.1.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
 8.1.
 10:30 - 12:00
Možnost prohlídky betléma
 9.1. - 2.2.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma vždy před (od 17:30) a po Mši sv.
Možnost prohlídky betléma je vždy před (od 17:30) a po Mši sv.
 10.1.
 16:15 - 19:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 27.11.
 10:30 - 12:00
Žehnání adventních věnců na Mši sv.
Mše sv. na první neděli adventní s žehnáním věnců a se zpěvem rorátů
 27.11.
 18:00 - 19:00
Žehnání adventních věnců na Mši sv.
Mše sv. na první neděli adventní s žehnáním adventních věnců
 4.12.
 19:00 - 20:00
Adventní koncert
Pražská 4ka srdečně zve na Adventní koncert
 10.12.
 10:00 - 14:00
Adventní duchovní obnova (rekolekce)
Exercitátor: P. MUDr. Vojtěch Novák (z Rakovníka, vikář) Téma: „Křesťanské povolání – důvod naší naděje“ Program: 10,00 hod. - 1. přednáška Po přednášce: Udílení svátosti smíření + možnost tichého rozjímání a adorace eucharistického Ježíše 11
 24.12.
 15:00 - 15:55
Vánoční zpívání
Rytmické písně
 24.12.
 16:00 - 17:00
Odpolední mše svatá s rytmickým zpěvem, pro rodiny s dětmi a starší
S rytmickým zpěvem, zpívá schola
 24.12.
 23:59 - 01:00
Půlnoční mše svatá
Bohoslužba s lidovým zpěvem
 25.12.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - narození Páně
 26.12.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - svátek sv. Stěpána
 27.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
žehnání vína
 28.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. mláďátek, mučedníků
 29.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá a po ní eucharistická adorace
 30.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. rodiny
 31.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - sv. Silvestra, papeže
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok a prosbou o požehnání roku nadcházejícího
 1.1.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
 1.1.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
 5.1.
 18:00 - 19:30
Mše svatá a po ní eucharistická adorace
 6.1.
 18:00 - 19:00
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá na slavnost Zjevení Páně a Tří králů s žehnáním kadidla, vody a křídy. Křídu si budete moci odnést domů a označit své dveře. Můžeme také posvětit zlato a myrhu, pokud si je přinesete.
 8.1.
 10:30 - 11:30
Svátek Křtu Páně
Mše sv.
 8.1.
 18:00 - 19:00
Svátek Křtu Páně
Mše sv.
 10.1.
 16:30 - 18:00
Tříkrálové zpívání dětí a učitelů z Branické školy
Tříkrálový koncert Branické školy Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit jako každý rok na zaplacení školních obědů ve školní jídelně Základní školy v Braníku (Školní ulice), pro chudé a nemajetné děti, podle výběru Branické školy.

Informace o betlému

Od roku 1926 je v Branickém kostele instalován vyřezávaný betlém jihotyrolské provenience, který dodala firma Insamt-Prinoth z Ortisei (Itálie). Jmenovaná firma sídlila v údolí Grödnertal, kde působilo mnoho řezbářských dílen. Tato řezbářská práce je vzornou ukázkou čistoty řezby a církevního pojetí kostelních betlémů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbranik.cz
https://farnost-podoli.webnode.cz

Adresa kostela: Školní

GPS: 50°2'16.289"N, 14°24'49.690"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Jan Pata

Návaznost na dopravu:

  • autobus U staré pošty (196, 197, 170, 901 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 400 m (10 min)
  • tramvaj Přístaviště (2, 3, 17, 21, 92 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 450 m (10 min)

Metro C Budějovická --> autobus č. 170, 118 (ca. 12 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m

Metro B Smíchovské nádraží --> autobus č. 196 nebo 197 (ca. 10 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m 

Kostel svatého Prokopa v Braníku byl postaven v letech 1900 - 1901 jako pseudorománská stavba za necelých 14 měsíců. Na jeho výstavbě se podílela většina obyvatel tehdejší obce. Patronem kostela je svatý Prokop, opat Sázavského kláštera. Nalevo od oltáře stojí socha sv. Prokopa, pomocníka a přímluvce, který učí lid dle benediktinského hesla "ora et labora" - modli se a pracuj. Na pravé straně oltáře stojí socha tzv. Vltavské Madony, která do Braníka připlavala neznámo odkud v roce 1890. 

Farní poutě se slaví na svátek sv. Prokopa - na konci školního roku a jsou spojeny s programem pro dospělé i děti (posezení, pohoštění, hry, hudba, apod.)

Kostel byl posvěcen 22. září 1901 - farní posvícení slavíme tedy vždy 3. neděli v září s programem pro dospělé i děti (posezení, hry, hudba, apod.)