Křesťanské Vánoce

Praha 4 - Braník, kostel sv. Prokopa

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 23.12.
 15:30 - 18:00
Vystavení jesliček
Vystavení tradičního branického betlému s možností následné prohlídky celého kostela. Prohlídka bude probíhat během akce Živého betlému - divadelní zpracování příběhu narození Páně.
 24.12.
 15:30 - 17:30
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému s možností následné prohlídky celého kostela. Prohlídka bude možná během souběžně konané štědrovečerní mše svaté pro děti slavené od 16 hodin.
 24. - 25.12.
 23:30 - 01:30
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání půlnoční mše svaté slavené od 24:00 hodin
 25.12.
 10:00 - 12:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání slavnostní mše svaté Narození Páně slavené od 10:30 hodin.
 25.12.
 14:30 - 16:30
Vystavení jesliček
Vystavení tradičního branického betlému s možností prohlídky celého kostela. Možnost odnést si domů Betlémské světlo.
 26.12.
 10:00 - 12:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání mše svaté od 10:30 hodin.
 27.12.
 17:30 - 19:30
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání mše svaté slavené od 18 hodin a následné tiché adorace.
 30.12.
 10:00 - 12:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání mše svaté s obnovou manželských slibů
 31.12.
 17:30 - 19:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání děkovné mše svaté na svatého Silvestra slavené od 18 hodin
 1.1.
 10:00 - 12:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání slavnostní mše svaté na Nový rok slavené od 10:30 hodin
 3.1.
 17:30 - 19:30
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání mše svaté slavené od 18:00 hodin a následné adoraci.
 6.1.
 10:00 - 12:00
Vystavení jesliček
Možnost prohlídky tradičního branického betlému a celého kostela při příležitosti konání slavnostní mše svaté na Slavnost Zjevení Páně, Tři krále slavené od 10:30 hodin

Ostatní programy

starší programy
 2.12.
 10:30 - 12:00
Žehnání adventních věnců
Mše sv. na první neděli adventní s žehnáním věnců
 6.12.
 18:00 - 19:30
Adorace
Moderovaná adorace Ježíše v Eucharistii
 8.12.
 09:00 - 12:00
Adventní duchovní obnova
Téma: Pana Maria v Církvi; svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
 13.12.
 18:00 - 19:30
Adorace
Tichá adorace Ježíše v Eucharistii
 20.12.
 18:00 - 19:30
Adorace
Moderovaná adorace Ježíše v Eucharistii
 23.12.
 16:00 - 18:00
Živý Betlém
Divadelní představení vánočního příběhu hrané dětmi a rodiči
 24.12.
 16:00 - 17:00
Půlnoční mše sv. pro děti
Půlnoční mše sv. pro děti doprovázená naším sborem na kytaru a klávesy.
 24. - 25.12.
 23:59 - 01:00
Půlnoční mše svatá
Slavnostní vigilijní půlnoční mše sv.
 25.12.
 10:30 - 12:00
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční
 26.12.
 10:30 - 12:00
Svátek sv. Štěpána
Svátek svatého Štěpána křesťanského prvomučedníka
 27.12.
 18:00 - 19:30
Svátek svatého Jana s žehnáním vína
Svátek svatého Jana apoštola, evangelisty. Během mše svaté bude žehnáno víno.
 30.12.
 10:30 - 12:00
Svátek svaté Rodiny
mše sv. s obnovou manželských slibů
 31.12.
 18:00 - 19:00
Svatého Silvestra
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok a prosbou o požehnání roku nadcházejícího
 1.1.
 10:30 - 12:00
Nový rok
mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
 6.1.
 10:30 - 12:00
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá na slavnost Zjevení Páně a Tří králů s žehnáním kadidla, vody a křídy. Křídu si budete moci odnést domů a označit své dveře.

Informace o betlému

Branické jesličky pocházejí z Itálie, kde byly zakoupeny za 1.republiky.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbranik.cz

Adresa kostela: Školní

GPS: 50°2'16.289"N, 14°24'49.690"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Jan Pata

Návaznost na dopravu:

  • autobus U staré pošty (196, 197, 170, 901 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 400 m (10 min)
  • tramvaj Přístaviště (2, 3, 17, 21, 92 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 450 m (10 min)

Metro C Budějovická --> autobus č. 170 (ca. 12 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m

Metro B Smíchovské nádraží --> autobus č. 196 nebo 197 (ca. 10 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m 

Kostel svatého Prokopa v Braníku byl postaven v letech 1900 - 1901 jako pseudorománská stavba za necelých 14 měsíců. Na jeho výstavbě se podílela většina obyvatel tehdejší obce. Patronem kostela je svatý Prokop, opat Sázavského kláštera. Nalevo od oltáře stojí socha sv. Prokopa, pomocníka a přímluvce, který učí lid dle benediktinského hesla "ora et labora" - modli se a pracuj. Na pravé straně oltáře stojí socha tzv. Vltavské Madony, která do Braníka připlavala neznámo odkud v roce 1890. 

Farní poutě se slaví na svátek sv. Prokopa - na konci školního roku a jsou spojeny s programem pro dospělé i děti (posezení, pohoštění, hry, hudba, apod.)

Kostel byl posvěcen 22. září 1901 - farní posvícení slavíme tedy vždy 3. neděli v září s programem pro dospělé i děti (posezení, hry, hudba, apod.)

Nejbližší Křesťanské Vánoce:

Praha 4 - Lhotka, kostel Panny Marie Královny míru – 3,2 km

Praha-Slivenec, kostel Všech svatých – 6,7 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.