Křesťanské Vánoce

Praha 4 - Braník, kostel sv. Prokopa

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Betlémy

 24.12.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 24.12.
 14:00 - 15:30
Živý betlém na zahradě kostela
Budou i živé ovečky a živý Ježíšek (děťátko)
 25.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 27. - 29.12.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 10:30 - 12:00
Možnost prohlídky betléma
 1. - 7.1.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma
 7.1.
 10:30 - 12:00
Možnost prohlídky betléma
 8.1. - 2.2.
 17:30 - 19:00
Možnost prohlídky betléma vždy před (od 17:30) a po Mši sv.
Možnost prohlídky betléma je vždy před (od 17:30) a po Mši sv. od neděle do pátku

Ostatní programy

starší programy
3.12.
 10:30 - 12:00
Žehnání adventních věnců na Mši sv.
Mše sv. na první neděli adventní s žehnáním věnců a se zpěvem rorátů
3.12.
 18:00 - 19:00
Žehnání adventních věnců na Mši sv.
Mše sv. na první neděli adventní s žehnáním adventních věnců
9.12.
 15:00 - 16:00
Adventní koncert
ZUŠ A. Voborského srdečně zve na Adventní koncert
10.12.
 10:00 - 14:00
Adventní duchovní obnova (rekolekce)
Exercitátor: P. Mgr. MUDr Jiří Korda (Působil v Praze - Lhotce) Téma: „Apokalypsa, kniha Zjevení apoštola Jana“ Program: 10,00 hod. - 1. přednáška Po přednášce: Udílení svátosti smíření + možnost tichého rozjímání a adorace eucharistického J
24.12.
 16:00 - 17:00
Odpolední mše svatá s rytmickým zpěvem, pro rodiny s dětmi a starší
S rytmickým zpěvem, zpívá schola
24.12.
 23:59 - 01:00
Půlnoční mše svatá
Bohoslužba s lidovým zpěvem
25.12.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - narození Páně
26.12.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - svátek sv. Stěpána
27.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
žehnání vína
28.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. mláďátek, mučedníků
Mše svatá a po ní eucharistická adorace do 20:00
31.12.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - svátek sv. rodiny
S obnovou manželských slibů. Zveme Vás na mši svatou na sv.Silvestra, papeže na poděkování za celý uplynulý rok a prosbou o požehnání do nového roku.
31.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - svátek sv. rodiny
S obnovou manželských slibů. Zveme Vás na mši svatou na sv.Silvestra, papeže na poděkování za celý uplynulý rok a prosbou o požehnání do nového roku.
1.1.
 10:30 - 11:30
Mše svatá - slavnost Matky Boží Panny Marie
Mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
1.1.
 18:00 - 19:00
Mše svatá - slavnost Matky Boží Panny Marie
mše sv. Slavnost Matky Boží Panny Marie
4.1.
 18:00 - 19:30
Mše svatá a po ní eucharistická adorace
6.1.
 18:00 - 19:00
Slavnost Zjevení Páně
Mše svatá na slavnost Zjevení Páně a Tří králů s žehnáním kadidla, vody a křídy. Křídu si budete moci odnést domů a označit své dveře. Můžeme také posvětit zlato a myrhu, pokud si je přinesete.
7.1.
 10:30 - 11:30
Svátek Křtu Páně
Mše sv.
7.1.
 18:00 - 19:00
Svátek Křtu Páně
Mše sv.
10.1.
 16:30 - 18:00
Tříkrálové zpívání dětí a učitelů z Branické školy
Tříkrálový koncert Branické školy Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude použit jako každý rok na zaplacení školních obědů ve školní jídelně Základní školy v Braníku (Školní ulice), pro chudé a nemajetné děti, podle výběru Branické školy.

Informace o betlému

Od roku 1926 je v Branickém kostele instalován vyřezávaný betlém jihotyrolské provenience, který dodala firma Insamt-Prinoth z Ortisei (Itálie). Jmenovaná firma sídlila v údolí Grödnertal, kde působilo mnoho řezbářských dílen. Tato řezbářská práce je vzornou ukázkou čistoty řezby a církevního pojetí kostelních betlémů.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostbranik.cz
https://farnost-podoli.webnode.cz

Adresa kostela: Školní

GPS: 50°2'16.289"N, 14°24'49.690"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Jan Pata

Návaznost na dopravu:

  • autobus U staré pošty (196, 197, 170, 901 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 400 m (10 min)
  • tramvaj Přístaviště (2, 3, 17, 21, 92 - noční) --> pěšky ke kostelu ca. 450 m (10 min)

Metro C Budějovická --> autobus č. 170, 118 (ca. 12 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m

Metro B Smíchovské nádraží --> autobus č. 196 nebo 197 (ca. 10 min) --> zastávka U staré pošty --> pěšky ca. 400 m 

Kostel svatého Prokopa v Braníku byl postaven v letech 1900 - 1901 jako pseudorománská stavba za necelých 14 měsíců. Na jeho výstavbě se podílela většina obyvatel tehdejší obce. Patronem kostela je svatý Prokop, opat Sázavského kláštera. Nalevo od oltáře stojí socha sv. Prokopa, pomocníka a přímluvce, který učí lid dle benediktinského hesla "ora et labora" - modli se a pracuj. Na pravé straně oltáře stojí socha tzv. Vltavské Madony, která do Braníka připlavala neznámo odkud v roce 1890. 

Farní poutě se slaví na svátek sv. Prokopa - na konci školního roku a jsou spojeny s programem pro dospělé i děti (posezení, pohoštění, hry, hudba, apod.)

Kostel byl posvěcen 22. září 1901 - farní posvícení slavíme tedy vždy 3. neděli v září s programem pro dospělé i děti (posezení, hry, hudba, apod.)