Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Tomáše

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Betlémy

 25.12.
 14:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 2.12.
 14:00 - 18:00
Výroba adventních věnců
Pomoc i rada při výrobě adventních věnců, na faře během odpoledne.
 2. - 3.12.
 17:30 - 19:30
Svěcení adventních věnců
při všech bohoslužbách: v sobotu v 17.30 a v neděli v 7.45,9.00,11.00,19.30
 24.12.
 07:45
4. neděle adventní (latinská mše)
 24.12.
 09:00
4. neděle adventní
 24.12.
 11:00
4. neděle adventní
 24.12.
 16:00
Vánoční mše pro děti
se zpěvem dětské scholy.
 24.12.
 24:00
Půlnoční mše - Slavnost Narození Páně
 25.12.
 07:45
Slavnost Narození Páně (Boží hod) - latinská mše
 25.12.
 09:00
Slavnost Narození Páně (Boží hod)
 25.12.
 11:00
Slavnost Narození Páně (Boží hod)
 25.12.
 19:30
Slavnost Narození Páně (Boží hod)
 26.12.
 07:45
Svátek sv. Štěpána
 26.12.
 09:00
Svátek sv. Štěpána
 26.12.
 17:30
Svátek sv. Štěpána
 31.12.
 07:45
Neděle - svátek Svaté rodiny
 31.12.
 09:00
Neděle - svátek Svaté rodiny
 31.12.
 11:00
Neděle - svátek Svaté rodiny
 31.12.
 16:00
Mše na poděkování za uplynulý rok
 1. - 14.1.
 00:00
Tříkrálová sbírka
 1.1.
 07:45
Slavnost Matky Boží Panny Marie - latinská mše
 1.1.
 09:00
Slavnost Matky Boží Panny Marie
 1.1.
 11:00
Slavnost Matky Boží Panny Marie
 1.1.
 19:30
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Informace o betlému

O hlavních vánočních svátcích 25. a 26.12. je kostel s betlémem otevřen vždy odpoledne od 14 hodin, prohlídku je třeba ukončit před začátkem večerní bohoslužby. Potom, po celé vánoční období (do neděle po 6. lednu) je možnost prohlídky betléma i kostela cca hodinu před začátkem každé bohoslužby. Prosíme, respektujte čas bohoslužeb, během nich není prohlídka možná. Děkujeme. O betlému u sv. Tomáše Betlém navrhla kolem r. 1950 sochařka Jánská. Figury vyřezané v dílně bratří Kotrbů bývají uspořádány s ohledem na perspektivu. Zvláštností tohoto betléma je existence dvou souborů Svaté Rodiny. Druhý soubor Svaté rodiny je do betléma instalován spolu se třemi králi vždy až těsně před slavností Zjevení Páně (6. 1.)

Informace o kostele

WWW: https://www.svtomas.net

Adresa kostela: Moravské náměstí

GPS: 49°11'52.44"N, 16°36'27"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Pavel Zahradník

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Tomáše se nachází na rohu Moravského náměstí a ulice Rašínova v bezprostřední blízkosti zastávek MHD Česká a Moravské nám.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 08.11.2023)

Ne
7:45 celý rok, každý týden, latinská
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
19:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
17:30 ve školním roce, každý týden
Út
7:00 celý rok, každý týden
17:30 ve školním roce, každý týden, mše sv. pro děti
St
7:00 celý rok, každý týden
17:30 ve školním roce, každý týden
Čt
7:00 celý rok, každý týden
17:30 ve školním roce, každý týden
7:00 celý rok, každý týden
17:30 ve školním roce, každý týden
So
8:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

 

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV, stavbu poté dokončoval jeho prvorozený syn, markrabě Jošt, který je pochován v hrobce před hlavním oltářem. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 13 85. Toto dílo je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381–87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Císař Karel VI. věnoval klášteru deskový obraz madony - italobyzantskou ikonu ze 13. století, nazývanou Perla Moravy či Palladium Moravy, která se stala předmětem úcty. Úspěšná obrana Brna při obléhání Švédy je považována za zázrak, připisovaný právě přímluvě Panny Marie svatotomské. V průběhu třicetileté války byl kostel velmi poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl podle plánu Jana Křtitele Erny postaven v období 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna.