Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Tomáše

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 25. - 26.12.
 14:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 00:00
Svatý Štěpán - druhý svátek vánoční
Bohoslužby budou ráno v 7.45, v 9.00 a v 17.30. Odpoledne od 14 hodin do večerní mše je kostel otevřen k prohlídce a návštěvě Betléma.

Ostatní programy

starší programy
 30.11.
 14:00 - 18:00
Výroba adventních věnců
Pomoc i rada při výrobě adventních věnců, na faře během odpoledne.
 30.11.
 16:00 - 17:30
Přivítání adventu pro děti, poté mše sv. s průvodem světel a žehnáním adv. věnců
pro děti od 16.00 v sakristii, poté mše svatá s průvodem světel a žehnáním adventních věnců
 30.11. - 21.12.
 18:30 - 20:00
Adventní naslouchání
příležitost potkat se s Bohem i se sebou samým; v sobotu 30. 11., 7. 12., 14. 12. , 21. 12.
 1. - 2.12.
 15:00
Zdobení perníčků
na faře, Lidická 6
 4.12.
 17:30 - 18:30
Mikulášská nadílka pro mladší děti
po mši svaté v 17.30 malá nadílka pro děti
 24.12.
 16:00 - 17:00
Dětská mše svatá na Štědrý den
pro rodiny s dětmi
 24. - 25.12.
 23:59 - 01:30
Půlnoční mše svatá
hudební doprovod sbor Jolly Singers
 25.12.
 00:00
Mše svaté - Slavnost Narození Páně
pořad bohoslužeb jako v neděli: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30
 29.12.
 00:00
Bohoslužby na Svátek Sv. Rodiny
7.45, 9.00, 11.00 a 19:30 s požehnáním manželům a rodinám
 1.1.
 00:00
Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie
Mše svaté jako v neděli: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30
 1. - 14.1.
 00:00
Tříkrálová sbírka
 5.1.
 00:00
Nedělní bohoslužby na Svátek Zjevení Páně
Slavnost letos oslavíme již 5. 1. 2020. Nedělní pořad bohoslužeb: 7.45, 9.00, 11.00, 19.30.
 9.1.
 00:00
Kurz Alfa na faře
fara: Brno, Lidická 6, přihl.: alfautomaska@gmail.com, tel. 737 243 112
 12.1.
 00:00
Bohoslužby na Svátek Křtu Páně
nedělní pořad bohoslužeb: 7:45, 9:00, 11:00, 19:30 Tímto svátkem končí vánoční doba.

Informace o betlému

Po celé vánoční období (do neděle po 6. lednu) je možnost prohlídky betléma i kostela cca 1 hodinu před začátkem každé bohoslužby. Prosíme, respektujte čas bohoslužeb, během nich není prohlídka možná. Děkujeme.

O betlému u sv. Tomáše

Betlém navrhla kolem r. 1950 sochařka Jánská. Figury vyřezané v dílně bratří Kotrbů bývají uspořádány s ohledem na perspektivu. Zvláštností tohoto betléma je existence dvou souborů Svaté Rodiny. Druhý soubor Svaté rodiny je do betléma instalován spolu se třemi králi vždy až těsně před slavností Zjevení Páně (6. 1.)

Informace o kostele

WWW: http://www.svtomas.net

Adresa kostela: Moravské náměstí

GPS: 49°11'52.44"N, 16°36'27"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Jakub Tůma

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Tomáše se nachází na rohu Moravského náměstí a ulice Rašínova v bezprostřední blízkosti zastávek MHD Česká a Moravské nám.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 22.11.2019)

Ne
7:45 celý rok, každý týden, latinská
9:00 celý rok, každý týden
11:00 celý rok, každý týden
19:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
Út
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
St
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, ve školním roce je mše sv. pro děti
19:00 ve školním roce, 1x za měsíc, 1. v měsíci, mše pro mládež s komunitou Emmanuel
Čt
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden
So
7:00 celý rok, každý týden
17:30 celý rok, každý týden, s nedělní platností

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV, stavbu poté dokončoval jeho prvorozený syn, markrabě Jošt, který je pochován v hrobce před hlavním oltářem. Z původního inventáře se v kostele dochovala kamenná pieta z doby kolem roku 13 85. Toto dílo je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381–87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Císař Karel VI. věnoval klášteru deskový obraz madony - italobyzantskou ikonu ze 13. století, nazývanou Perla Moravy či Palladium Moravy, která se stala předmětem úcty. Úspěšná obrana Brna při obléhání Švédy je považována za zázrak, připisovaný právě přímluvě Panny Marie svatotomské. V průběhu třicetileté války byl kostel velmi poškozen. Nový barokní trojlodní chrám sv. Tomáše byl podle plánu Jana Křtitele Erny postaven v období 1665-75. Nový pozdně barokní klášterní komplex byl vybudován podle plánů Mořice Grimma. Konec slavného působení augustiniánů u svatého Tomáše způsobil Josef II., který konvent přestěhoval v roce 1783 do budov zrušeného kláštera cisterciaček na Starém Brně. Klášterní kostel se stal 1. září 1784 kostelem farním pro nově zřízenou farnost na severním předměstí Brna.