Křesťanské Vánoce

Brno, kostel sv. Janů

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 25.12. - 12.1.
 00:00
Možnosti prohlídky betléma
25., 26. 12., 1.1., Ne 7:30-12:00, 14:00-19:00; Po-Pa 9:00-17:00

Ostatní programy

starší programy
 1. - 22.12.
 07:30 - 10:00
Adventní nedělní mše svaté s rorátními zpěvy
adventní neděle 1. 12., 8.12., 15.12. a 22.12. v 7:30 a 9:00
 1.12.
 07:30 - 15:30
Mše sv. 1. NE adventní s žehnáním adventních věnců
během všech mší sv.: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30
 2. - 23.12.
 06:30 - 08:00
Rorátní mše svaté
PO-PA 6.30; SO 8.00
 6.12.
 17:00
Setkání se sv. Mikulášem
 6.12.
 19:00 - 21:00
Večerní adorace
vstup z Minoritské ul.
 10.12.
 15:30
Jubilejní pouť k Panně Marii Loretánské
celebruje Mons. ThLic. Václav Slouk
 16. - 20.12.
 09:00 - 18:00
Příležitost k předvánoční svátosti smíření
PO 16.12.- PA 20.12., PO 23.12. 9:00-18:00
 22. - 25.12.
 09:00 - 17:00
Betlémské světlo
22.-25.12. 9:00-17:00
 24.12.
 15:30
Vánoční mše svatá pro rodiny s dětmi
 24.12.
 23:58
Slavnostní půlnoční bohoslužba
zazní Česká mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře, účinkují pěvecký sbor Lumír a Brněnský akademický orchestr, varhany Ondřej Múčka, řídí Štěpá Policer
 25.12.
 07:30 - 15:30
Mše svaté o slavnosti Narození Páně
nedělní pořad bohoslužeb: 7.30, 9.00, 10.30 pro děti, 15.30 koledová mše svatá, účinkují Brněnští trubači, řídí J. Cecava
 26.12.
 10:00 - 15:30
Mše svaté na svátek sv. Štěpána
mše svaté 10.00 a 15.30; při mši sv. v 15:30 zazní V. Horák - K. Stecker: Missa pastoralis, vystoupí Smíšený sbor Kantiléna, varhany M. Jakubíček, řídí J. Ocetek
 27.12.
 10:00 - 15:30
Poutní slavnost svatého Jana Evangelisty - pouť v minoritském kostele
10.00, 15:30 poutní mše svaté s žehnáním vína; při mši sv. 15.30 zazní Missa brevis in G J. W. Mozarta, vystoupí Brněnský akademický sbor a orchestr řídí Štěpán Policer
 29.12.
 07:30 - 15:30
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny
nedělní mše sv.: 7.30, 9.00, 10.30, 15:30, při mši vaté v 15:30 zazní Vánoční spirituályx, vystoupí DNA - Dej Nám Akord, řídí V. Brázda
 31.12.
 15:30
Děkovná mše svatá na Svátek sv. Silvestra
na závěr Te Deum
 1.1.
 07:30 - 15:30
Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží
7.30, 9.00, 10.30, 15.30; při mši sv. v 15.30 zazní Vánoční písně a a pastorely, soprán P. Flámová, varhany P. Buchta
 5.1.
 07:30 - 15:30
Nedělní mše svaté, odpolední s hudbou
7:30, 9:00, 10:30, 15:30; při mši svaté v 15:30 zazní Missa in C (anonymus) - hudební archiv minoritského kláštera, vystoupí Komorní sbor a instrumentální soubor Chorus vetero brunensis, řídí Stanislav Boldižár
 6.1.
 10:00 - 15:30
Mše svaté na slavnost Zjevení Páně - Tří králů
10:00, 15:30; při mši svaté v 15:30 zazní Vánoční pastorely a moteta, vystoupí sobour Jakubák, řídí Ondřej Múčka
 12.1.
 07:30 - 15:30
Nedělní mše svaté na svátek Křtu Páně
jako v neděli: 7.30, 9.00, 10.30, 15.30; při mši sv. v 15.30 zazní Moravské vánoční písně a koledy v podání Scholy brněnské mládeže, řídí Štěpán Policer
 13.1. - 28.2.
 00:00
Jubilejní odpustky v Loretě
Věřící mohou za obvyklých podmínek (sv. smíření v blízké době, sv. přijímání a modlitba na úmysly sv. Otce) v době od 29.4.2019 do 29.4.2020 získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud navštíví Svatou chýši (Loretu) při kostele

Informace o betlému

Historie: Betlém u minoritů začal vznikat brzo po 2. světové válce. Na žádost P. Škrdlíka vyřezal brněnský sochař a řezbář Jaroslav Vaněk v roce 1946 jesličky (byly bohužel odcizeny). V dalším roce přibyla socha Panny Marie a svatého Josefa a v roce 1948 byla vyřezána stáj a základní sestava kolem jesliček. V roce 1949 přibyl první ze Tří králů a pan Vaněk postupně vyřezával další figurky, mezi nimiž se objevují i postavy dvou chlapců, ve kterých řezbář znázornil své syny. Zvláštností betlému je figurka P. Škrdlíka, díky jehož podpoře a dlouholeté spolupráci s panem Vaňkem mohl tento betlém vzniknout. Popis: Betlém má takřka 20 metrů dlouhý podstavec, na jeho ohradě jsou reliéfy navštívení, obřezání, obětování a útěk do Egypta. Figury jsou z lipového dřeva, o velikosti 0,5 – 1 m, poslední z nich přibyla roku 1990 před autorovou smrtí a představuje sv. Anežku Českou. V roce 2012 betlém zrestauroval pan Zdeněk Mayer.

Informace o kostele

WWW: https://brno.minorite.cz/farnost/

GPS: 49°11'39.48"N, 16°36'39.6"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Sebastian Gruca, OFMConv.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 04.02.2019)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:00 celý rok, každý týden
10:30 celý rok, každý týden, pro rodiče s dětmi
15:30 celý rok, každý týden
17:00 celý rok, každý týden, v polském jazyce podle oznámení
Další bohoslužby v týdnu …
Po
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Út
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro mládež
St
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
Čt
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
10:00 celý rok, každý týden
15:30 celý rok, každý týden
17:00 ve školním roce, každý týden, pro rodiče s dětmi
So
8:00 celý rok, každý týden

Konvent řádu minoritů v Brně byl založen již roku 1230. V roce 1257 byl kostel vysvěcen, ale v následujících desetiletích několikrát podlehl zhoubnému požáru. Roku 1320 byl posvěcen presbytář kostela a do konce 14. stol. byl jižně od kostela dokončen konvent s rajským dvorem a ambity. Po husitských válkách byl areál průběžně zvelebován, o čem svědčí i dochované pozdně gotické fresky z roku 1504. Reformace v 16. století způsobila materiální i duchovní úpadek kláštera. Během třicetileté války byly budovy kláštera poškozeny. V polovině 17. stol. žili v klášteře jen 4 řeholníci, ale klášter se pomalu vzpamatovával a menší bratři si postupně získávali přízeň obyvatelstva. Na počátku 18. století byla zahájena velká přestavba celého komplexu pod vedením stavitele Mořice Grimma. Byla zahájena stavba loretánské kaple v prostoru bývalého hřbitova, následovala stavba ambitů s bočními kaplemi a se Svatými schody. Takto postupně vznikl unikátní klášterní a sakrální komplex skládající se ze tří nádvoří a tří kostelů pod jednou střechou. Brněnský konvent vzkvétal; jeho rozvoj přibrzdily sice josefínské reformy, ale konvent nebyl zrušen. V letech 1807-1840 sídlil v konvent i řádový filosofický ústav. Klášterní knihovna obsahovala více než 10 000 svazků a byla zřízena i malá observatoř. Za první republiky žilo v klášteře 7 řeholníků. Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, ale na konci války byl poškozen bombardováním. Přestože roku 1950 zabral klášter komunistický režim, i nadále jej spravovali minorité. Po pádu komunismu se však menší bratři znovu ujali svého kláštera. Minorité jako jediný řád ve městě působí na stejném místě již téměř 800 let.