Křesťanské Vánoce

Praha 1 - Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 25.12.
 09:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 28.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 14:30 - 15:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 09:30 - 10:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 29.11.
 17:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
V bráně kostela Panny Marie Pod řetězem
 30.11.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
 1.12.
 10:00 - 11:10
1. neděle adventní: mše sv. s žehnáním adventních věnců
 1.12.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče
 3.12.
 17:30 - 18:20
Mše sv. spojena s nešporami
 6.12.
 17:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
 6.12.
 17:30 - 18:20
Mše sv. a prvopáteční pobožnost
 7.12.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče
 8.12.
 10:00 - 11:00
2. neděle adventní, mše sv.
 8.12.
 11:00 - 19:00
Maltézský punč
Během čtyř adventních víkendů budou naši dobrovolníci prodávat v prostoru brány ke kostelu Panny Marie pod řetězem vánoční punč, svařený džus a drobné občerstvení. Výtěžkem z prodeje podpoříme charitativní projekty zaštiťované Řádem Maltézských rytíř
 9.12.
 17:30 - 18:30
Mše sv. - slavnost Panny Marie počat bez poskvrny prvotního hříchu
Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Toto učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně vymezil P
 10.12.
 17:30 - 18:20
Mše sv.spojena s nešporami
 13.12.
 17:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
 14.12.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
 15.12.
 10:00 - 11:00
3. neděle adventní (Gaudete), mše sv. latinská
Mše sv. bude sloužena latinsky.
 15.12.
 11:00 - 19:00
Maltézský punč
Během čtyř adventních víkendů budou naši dobrovolníci prodávat v prostoru brány ke kostelu Panny Marie pod řetězem vánoční punč, svařený džus a drobné občerstvení. Výtěžkem z prodeje podpoříme charitativní projekty zaštiťované Řádem Maltézských rytíř
 17.12.
 17:30 - 18:20
Mše sv. s nešporami
 20.12.
 17:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče 2019
 21.12.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče
 22.12.
 10:00 - 11:00
4. neděle adventní
Mše sv.
 22.12.
 11:00 - 19:00
Charitativní prodej maltézského punče
 24.12.
 22:00 - 23:30
"Půlnoční" mše sv.
 25.12.
 10:00 - 11:20
Mše sv., slavnost Narození Páně
 26.12.
 10:00 - 11:00
Mše sv., svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka
 29.12.
 10:00 - 11:15
Mše sv., svátek Svaté Rodiny
 31.12.
 15:00 - 16:15
Mše sv. a děkovná pobožnost na závěr občanského roku
 1.1.
 10:00 - 11:15
Mše sv., slavnost Panny Marie Matky Boží
 3. - 4.1.
 17:30 - 18:20
Mše sv. a prvopáteční pobožnost
 6.1.
 17:30 - 18:45
slavnosti Zjevení Páně, mše sv. a žehnání vody, kadidla křídy
 7.1.
 17:30 - 18:20
Mše sv.
 12.1.
 10:00 - 11:00
Mše sv., svátek Křtu Páně

Informace o betlému

Dřevěný betlém vznikl ve druhé polovině 19. století. Klasická kompozice jesliček je tvořena polorozpadlou chýší se Svatou rodinou, volkem a oslíkem. K ústřednímu bodu betlému, malému Ježíškovi, se v pokorném gestu obrací každá z postav včetně ovcí. To výborně vystihuje smysl Vánoc, narození Spasitele. Betlém vznikl v řezbářské dílně závodu Josefa Krejčíka z Prahy.

Informace o kostele

WWW: http://www.maltezskyrad.cz

Adresa kostela: Lázeňská

GPS: 50°5'11.660"N, 14°24'23.540"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: fr. Filip Milan Suchán, OPraem (rektor kostela)

Návaznost na dopravu:

Tramvaj č. 12, 15, 20, 22 a 23, zastávka Hellichova nebo Malostranské náměstí

Kostel Panny Marie pod řetězem konec mosta býval středem opevněného útvaru komendy řádu johanitů (maltézských rytířů) na strategicky významném místě u předmostí bývalého Juditina mostu. Klášter založil český král Vladislav II. V r. 1169 jako první johanitskou komendu v Čechách. Král daroval řádu okolní pozemky včetně západní části ostrova Kampy. Postupně zde bylo postaveno cca 50 domů spadajících pod jurisdikci řádu. Původní románský trojlodní kostel byl větší než dnešní stavba a zachovaly se z něj zbytky v nynějším nádvoří (arkády na jižní zdi) a v postranní lodi dnešního kostela. Křížová klenba je pozůstatkem románské baziliky. V pol. 13. stol. byl kostel rozšířen o raně gotické kněžiště.

Rozsáhlá gotická přestavba celého trojlodí započala v pol. 14. stol., kdy byla zbořena románská bazilika. Kolem r. 1375 byla vystavěna gotická předsíň v západní části a u ní kolem r. 1389 dvě mohutné hranolové věže. Novogotické cimbuří je z r. 1836. Dále již stavba nepokračovala a tak ze zbořeného románského trojlodí se stalo nynější nádvoří mezi věžemi s předsíní a vlastním kostelem. Ten byl přestavěn z raně gotického kněžiště za velmistra Matouše Děpolta z Lobkovic na přelomu 16. a 17. stol. Dnešní podobu získal při barokní přestavbě v l. 1640 - 60 podle projektu C. Luraga. Ve štítu kostela je umístěna dřevěná, pozdně gotická socha Madony. Hlavní oltář s řezbami představujícími výjevy ze života apoštola Pavla je od J.P.Vendy z r. 1730. Kazatelna asi od téhož autora je z doby před r. 1750. Sochy světců na konzolách hlavní lodi jsou od J.J. Bendla (po r. 1651). Hlavní oltářní obraz (Panna Maria a Jan Křtitel - pomocníci maltézských rytířů v bitvě s Turky u Lepanta r. 1571) je dílem Karla Škréty ze 60. let 17. stol. Od Škréty je také obraz sv. Barbory na bočním oltáři. V hlavní lodi stojí mramorová socha velkopřevora Rudolfa Coloredo-Walsee, který se v 17. stol. zasloužil o přestavbu kostela a kláštera. Socha je od E. Maxe z pol. 19. stol. Křížová cesta na stěnách kostela je od řádového malíře Vachka. Tepané mříže ze 16. a 17. stol byly doplněny novými podle návrhu J. Fanty. Kostel prošel rozsáhlou renovací v l. 1965 - 87.