Křesťanské Vánoce

Kuřim, kostel sv. Maří Magdalény

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Betlémy

 3.12.
 09:30 - 10:30
1. adventní neděle
Mše sv. s žehnáním adventních věnců, zpěvy dětské scholy a příchodem sv. Mikuláše.
 17.12.
 10:30 - 11:30
výstava betlémů
Výstava betlémů (cca 100 exponátů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny, možnost prohlídky kostelního betléma pod kůrem.
 24.12.
 08:00 - 09:00
mše sv. 4. neděle adventní
Bohoslužba s liturgií 4. neděle adventní v Kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny. Druhá dopolední mše sv. (v 9.30 hod) dnes není, mše sv. v Moravských Knínicích v 11 hod je sloužena.
 24.12.
 13:00 - 15:00
výstava betlémů
Výstava betlémů (cca 100 exemplářů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny v Kuřimi a v chrámovém prostoru, možnost prohlídky kostelního betléma.
 24.12.
 15:00 - 16:00
bohoslužba slova pro děti
Štědrovečerní setkání v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny se zpěvy dětské scholy a vánočním příběhem. Možnost přijít si pro betlémské světlo.
 24.12.
 22:00 - 23:00
půlnoční mše se zpěvem sboru
Tradiční noční bohoslužba se zpěvy chrámového sboru. Možnost shlédnout kostelní betlém a přijít si pro betlémské světlo.
 25.12.
 07:30 - 10:30
prohlídky betléma
Betlém v kostele možno shlédnout od 7.30 hod, výstava betlémů na oratořích kostela dnes není otevřena.
 25.12.
 08:00 - 09:00
mše sv. se zpěvy koled
 25.12.
 09:30 - 10:30
mše sv. se zpěvy koled
 26.12.
 07:30 - 11:30
prohlídky betléma
Betlém v kostele možno shlédnout od 7.30 hod, od 10.30 otevřena výstava betlémů na oratořích kostela.
 26.12.
 10:30 - 11:30
výstava betlémů
Výstava betlémů (cca 100 exponátů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny, možnost prohlídky kostelního betléma pod kůrem.
 26.12.
 15:30 - 16:30
vánoční zpívání u jesliček
Vánoční zpěvy dětí s doprovodem nástrojů v kuřimském kostele sv. Maří Magdaleny, možnost prohlídky kostelního betléma.
 1.1.
 07:30 - 10:30
prohlídky betléma
Možnost prohlídky kostelního betléma pod kůrem už od 7.30 hod. Výstava betlémů (cca 100 exponátů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny je dnes otevřena 14.30 - 16. 30.
 1.1.
 08:00 - 09:00
novoroční mše sv.
 1.1.
 14:30 - 16:30
výstava betlémů
Výstava betlémů (cca 100 exponátů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny, možnost prohlídky kostelního betléma pod kůrem.
 7.1.
 10:30 - 11:30
výstava betlémů
Výstava betlémů (cca 100 exponátů) na oratořích kostela sv. Maří Magdaleny, možnost prohlídky kostelního betléma pod kůrem už od 7.30 hod.

Ostatní programy

starší programy
10.12.
 09:30 - 10:30
2. neděle adventní
17.12.
 14:00 - 16:00
svátost smíření
23.12.
 08:00 - 08:30
roráty
ranní mše sv. s adventními zpěvy
23.12.
 18:00 - 19:00
předvečer 4. neděle adventní
večerní mše sv. s texty 4. neděle adventní
26.12.
 08:00 - 09:00
svatoštěpánská mše sv.
26.12.
 09:30 - 10:30
svatoštěpánská mše sv.
1.1.
 09:30 - 10:30
novoroční mše sv.

Informace o betlému

Tradiční keramický betlém se základními figurami cca 30 cm vysokými. Současně je na oratořích kostela připravena výstava cca 100 ks lidových betlémů z různých materiálů a různých velikostí.

Informace o kostele

WWW: http://www.farakurim.cz

Adresa kostela: Křížkovského 55, Kuřim

GPS: 49°17'47.76"N, 16°31'31.8"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Jaroslav Filka

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 16.10.2023)

Ne
8:00 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden, s katechezí pro děti
Další bohoslužby v týdnu …
Po
8:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden
16:45 celý rok, každý týden, na 1. pátek v měsíci v 18:15
So
8:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci

Původní kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi nechal v románském slohu postavit český král Přemysl Otakar I. r. 1226.

Obrázek 1: Kostel sv. Maří Magdaleny - leden 2011

V 15. století byla k severní zdi lodi přistavěna hranolová kamenná masivní věž. Kostel postupně chátral. Na začátku 18. století vypracoval známý brněnský architekt Mořic Grimm projekt na jeho přestavbu. A až v druhé polovině 18. století byl kostel barokně přestavěn do dnešní podoby. Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi je prostá jednolodní chrámová stavba (délky 31,5 m, šířky 11,5 m). Interiér kostela je převážně z konce 18. a z 19. století.

Obrázek 2:  Kostel sv. Maří Magdaleny - březen 2011

Hlavní oltář je barokní architektura z roku 1796. Hhotovil ho významný brněnský sochař a řezbář Ondřej Schweigel (je rovněž autorem kazatelny a křtitelnice). Uprostřed oltáře je zasazen obraz Krista v domě Šimonově se sv. Maří Magdalenou od M.Entlingera .

Obrázek 3: Kostel sv. Maří Magdalény - interiér

V lodi je pak novorenesenesanční retabulový boční oltář, patrně z doby kolem r. 1863 se sochami sv. Petra a Pavla a s obrazem sv. Cyrila a Metoděje. Druhý boční oltář s obrazem sv. Kříže s očistcem od Josefa Winterhaldera ml. má v popředí klasicistní skříňku s deskovým obrazem Madony s dítětem; jde o malbu nejasného stáří, opírající se renesanční grafický list italského původu, jehož předlohou byla Madona v polských Piekarech. V chrámové lodi jsou dva náhrobky. Před hlavním oltářem je náhrobní kámen Petra Nekeše z Landeka (+ 1535), mladšího bratra Zikmunda Nekeše z Landeku, majitele kuřimského zámku. Druhý náhrobek náleží duchovnímu P. Janu Gandinimu (+ 1779), který v Kuřimi působil jako farář v letech 1766-1772 a za kterého byl kostel sv. Maří Magdaleny přestavěn do dnešní podoby. Zvon ve věži, pocházející z r. 1650, přelil r. 1888 Emil Weber v Brně. Na plášti má reliéf sv. Václava, znak města Brna, ornamenty a nápisový vlys. Další zvon s reliéfem sv. Antonína Paduánského, s ornamentovým a nápisovým vlysem, ulil r. 1957 Kovolit v České u Brna.