Křesťanské Vánoce

Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 24.12. - 12.1.
 00:00
Možnost prohlídky betléma ve vánoční době
24.12. před a po dětské mši svaté 25. a 26.12., 1.1., Ne 8:30-9:30, 10:30-11:00 Po, St, Pa 17:30-19:00

Ostatní programy

starší programy
 1.12.
 07:30 - 09:30
Mše svaté 1. NE adventní s žehnáním adventních věnců
mše sv. 7:30, 9:30
 1.12.
 08:30
Misijní jarmark po bohoslužbách 1. NE adventní
po bohoslužbách v 7.30 a 9.30 v kostele
 7. - 21.12.
 07:00
Roráty
soboty 7.12., 14.12., 21.12. 7:00 s rorátními zpěvy a s průvodem s lucerničkami; poté snídaně na faře
 8.12.
 08:30 - 11:00
Mše sv. 2. NE adventní, po nich prodej knih a produktů Fair-trade
po bohoslužbách v 7:30 a 9.30, prodej duchovní literatury a a produktů Fair-trade ve žluté učebně u fary
 14.12.
 00:00
Advetní duchovní obnova s P. Jakubem Tůmou
v kostele a na faře
 15.12.
 08:30 - 11:00
Mše sv. 3. NE adventní, po nich prodej knih a produktů Fair-trade
po bohoslužbách v 7:30 a 9.30, prodej duchovní literatury a a produktů Fair-trade ve žluté učebně u fary
 24.12.
 08:00 - 11:00
Betlémské světlo
skautská klubovna
 24.12.
 15:00
Bohoslužba pro rodiny s dětmi na Štědrý den
 24.12.
 22:30
Půlnoční mše svatá
 25.12.
 07:30 - 09:30
Slavnostní mše svaté na Hod Boží vánoční
7:30, 9:30
 25.12.
 16:00
Živý betlém dětí
na prostranství před kostelem
 25.12.
 17:00
Vánoční koncert v kostele
 26.12.
 07:30 - 09:30
Mše svaté na svátek sv.Štěpána - prvomučedníka
 27.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá s žehnáním vína
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
 31.12.
 07:30 - 09:30
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny
mše sv. 7:30, 9:30 s požehnáním manželům
 31.12.
 16:00
Děkovná silvestrovská mše svatá
 1. - 14.1.
 00:00
Tříkrálová sbírka
 1.1.
 07:30 - 09:30
Novoroční mše svaté
Slavnost Matky Boží Panny Marie - 7.30, 9.30
 2.1.
 17:00 - 18:00
Adorace
 6.1.
 16:00
Mše svatá na slavnost Zjevení Páně - Tří králů
 9.1.
 18:30 - 19:30
Adorace, chvály
 12.1.
 07:30 - 09:30
Bohoslužby na Svátek Křtu Páně
nedělní rozpis: 7:30, 9:30

Informace o betlému

Betlém pochází z doby vybudování farního kostela, z 20. let minulého století. Betlém je vždy ve vánoční době umístěn na boční straně chrámové lodi. Tvoří jej stylizované pozadí s jeskyněmi a betlémskou chýší, ve které se nad jesličkami sklání Panna Maria a sv. Josef. V zástupu se přicházejí poklonit Tři králové a pastýři. Zvláštností betlému je kombinace velkých figur a malých figurek.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostliskovec.cz

Adresa kostela: Elišky Přemyslovny 27

GPS: 49°9'56.88"N, 16°34'4.8"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Jaroslav Rašovský

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dobře dostupný MHD. Z Hlavního nádraží se k nám dostanete tramvají č. 8, ze zastávky Česká tramvají č. 6 a vystoupíte na Osové. Odtud můžete jít pěšky (podle mapy) nebo se svézt pár zastávek autobusy č. 403 a 404 (zastávka přímo u výstupu z tramvaje) nebo č. 69 (zastávka na mostě) a vystoupit na zastávce Svah (na znamení). Noční linky jsou pak č. 91 (výstup na zastávce Kosmonautů nad kostelem) a č. 96 (výstup na zastávce Svah).

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 14.05.2019)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden
Út
19:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro studenty VŠ - pouze v době probíhající výuky v semestru
St
18:00 ve školním roce, každý týden, mše svatá pro děti
Čt
18:00 celý rok, každý týden
18:00 celý rok, každý týden
So
18:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci, s nedělní platností

Farnost Starý Lískovec leží na jihozápadním okraji Brna. Patří do ní dvě městské části: Starý Lískovec a Bohunice.

Na podzim roku 1924 se usnesla kapitula augustiniánského kláštera vystavět za pomocí farníků nový kostel na pozemcích zakoupených již před válkou. Důvodem byly jednak značná vzdálenost od dosavadního farního kostela, stále se vzmáhající stavební ruch a rostoucí počet farníků v těchto obcích.

První církevní slavnost v novém chrámu se konala 16. května 1926 ve svátek sv. Jana Nepomuckého. Toho dne byly posvěceny 4 nové zvony.

Dne 3. října 1926 brněnský biskup ThDr. Josef Kupka slavnostně posvětil nový chrám Páně. Do 1. ledna 1930 byly oddavky, narození a úmrtí zapisovány do matrik farního úřadu na Starém Brně. Dekretem biskupským ze dne 28. prosince 1929 byla zřízena samostatná farní obec a administrátorem fary byl jmenován P. Benedikt Švanda.

Od této doby se ve farnosti vystřídalo mnoho farářů a bylo provedeno mnoho oprav a úprav interiéru kostela i fary a byly přistaveny učebny a garáž s podkrovním klubem. Ve všech těchto prostorách se scházejí (nejen) farníci, aby společeně oslavovali Boha, a to mnoha různými způsoby. Zveme vás k návštěvě naší farnosti, abyste se o našem živém společenství a našich aktivitách dozvěděli více.