Křesťanské Vánoce

Brno-Řečkovice, kostel sv. Vavřince

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 25.12.
 15:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma
Prohlédnout si betlém je možné vždy po mši svaté a pak 25. 12. a 26. 12., vždy od 15:00 do 17:00

Ostatní programy

starší programy
 1.12.
 18:00 - 12:00
Adventní duchovní obnova s P. Janem Pacnerem
začíná se v pátek 30.11. mší sv. v 18:00
 1.12.
 20:00
Večer chval
 2.12.
 18:30
Adorace za novou evangelizaci farnosti
 4. - 22.12.
 06:30
Roráty
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu: 4.12., 6.12, 8.12, 11.12., 13.12., 15.12., 18.12., 20.12., 22.12.; v soboty pro děti snídaně na faře
 9.12.
 08:00 - 11:30
Sbírka pro Bakhitu
Sbírka na pomoc rodinám v tíživé ekonomické situaci; je možné pomoci jak finančně, tak i materiálně - pouze trvanlivé potraviny a drogerie; ve farní herně od 8 do 11:30 hod.
 9.12.
 15:00 - 18:00
Adventní koncert ZUŠ Universum
 11.12.
 18:00
Adventní koncert, účinkuje Janáčkovo Kvarteto
 20.12.
 16:00 - 19:30
Předvánoční svátost smíření
každý všední den před mší svatou; sobota 16.12. od 15:00 do 18:30 v Králově Poli; středa 19. 12. od 17:00 do 18:00 převážně pro děti; čtvrtek 20. 12. od 16:00 do 19:30 s pozvanými zpovědníky
 21.12.
 18:00
Betlémské světlo
 24.12.
 16:00
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
 24.12.
 23:00
Půlnoční bohoslužba
 25.12.
 07:15 - 10:00
Bohoslužby na Slavnost Narození Páně
mše sv. v 7.15, 8.30 a v 10 hod.
 26.12.
 07:15 - 10:00
Bohoslužby na svátek sv. Štěpána
mše sv. v 7:15, 8:30 a v 10:00
 31.12.
 23:30
Sv. Silvestra - děkovná a prosebná adorace
 1.1.
 08:00 - 10:00
Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží
8:00 a v 10:00
 1.1.
 16:30
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky
před kostelem: divadelní představení, zpěv koled, požehnání koledníkům; přispět do sbírky bude možné i o NE 7. a 14. 1. před kostelem
 4.1.
 19:15
Tradiční vánoční koncert sdružení Lumír
 5.1.
 20:00
Večer chval
 6.1.
 07:15 - 10:00
Mše svatá na slavnost Zjevení Páně - Tří králů
Mše svaté v 7:15, 8:30 a v 10:00
 13.1.
 17:00
Vánoční koncert Sboru Věčně Mladých
Sbor Věčně mladých s hostující zpěvačkou Radkou Coufalovou.

Informace o betlému

Betlém v řečkovickém kostele sv. Vavřince byl zakoupen 22.12. roku 1925 u firmy Emanuel Werner za částku 1000,- Kč, která byla uhrazena částečně ze sbírek farníků, zbytek pak doplatil tehdejší farář P. František Stejskal. O autorovi nejsou žádné údaje známy. Postavičky jsou sádrové, obarvené. Krajina je tvořena dřevěnými nabarvenými kulisami doplněnými přírodními materiály. V posledních letech bývá betlém umístěn na bočním oltáři v lodi kostela.

V prostoru pod věží je umístěn druhý betlém. Tento betlém je nový, vyřezávaný z lipového dřeva samotnými řečkovickými farníky pod vedením řezbáře Patrika Vlčka.

Informace o kostele

WWW: http://rozen.webnode.cz

Adresa kostela: Palackého náměstí

GPS: 49°15'4.798"N, 16°34'54.978"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Ing. Jan Kotík

Návaznost na dopravu:

Autobusy MHD z Králova Pole (KP nádraží, Semilasso), linky č. 42, 70 - zastávka Palackého náměstí. Tramvaj č. 1 - konečná Řečkovice, pak pěšky po ul. Vážného cca 5 min nebo autobusem č. 65 (1 zastávka).

Noc kostelů 2018 se v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích uskutečňuja za finanční pomoci Jihomoravského kraje.

 

Na návsi původních Řečkovic, nynějším Palackého náměstí, stojí na značně vlhkém místě, obrácený presbytářem k východu, farní kostel sv. Vavřince, který je staletým pamětníkem dějin obce a má za sebou pohnutou minulost. Kdy byl kostel postaven nebo vysvěcen dnes s určitostí nelze říci. První listinná zpráva o patronátním právu nad řečkovickou farou je již z roku 1338. Původní jednolodní kostel časem přestal dostačovat kapacitně, což mělo za následek rozšíření původního jednolodního gotického kostela. Byly přistavěny boční lodě, a tak kostel dostal v půdoryse tvar kříže. Rozšíření bylo provedeno v letech 1716 – 1718. Kostel byl v 19. století několikrát opravován, ale největší oprava se konala roku 1900, po jejímž ukončení byl kostel znovu vysvěcen.