Křesťanské Vánoce

Brno, Kaple Ducha svatého v Radiu Proglas

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

starší programy
 30.11. - 31.1.
 21:05 - 23:58
Možnost připojit se ke společné modlitbě
21:05-21:15 Večerní chvály, 23:55-24:00 Půlnoční modlitba
 1.12.
 09:00
Přenos mše svaté 1. neděle adventní z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
slouží nuncius Charles Daniel Balvo
 4. - 18.12.
 06:20
Přenos rorátů ze studia Proglasu
slouží P. Martin Holík; 4. 12. a 18. 12. v 6:20
 5.12.
 16:00
Na dřeň s herečkou Simonou Hábou Zmrzlou
 7. - 21.12.
 06:30
Přenos rorátů z kostela sv. Augustina v Brně
slouží P. Josef Novotný; 7. 12-. 14. 12., 21. 12. 6:30
 8.12.
 09:00 - 10:00
Přenos mše svaté 2. neděle adventní ze studia Proglasu
slouží diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle
 12.12.
 16:00
Na dřeň s pedagogem a skautem Jiřím Zajícem
 15.12.
 09:00 - 10:00
Přenos mše svaté 3. neděle adventní z kostela Všech svatých v Litoměřicích
slouží P. Józef Szeliga
 19.12.
 16:00
Na dřeň s Markem Orko Váchou a Jožinem Valentou
 22.12.
 09:00 - 10:00
Přenos mše svaté 4. neděle adventní z Duchovního centra v Brně-Lesné
slouží P. Pavel Hověz
 24.12.
 21:00
Mše svatá z kostela Panny Marie Pomocnice v Olomouci
slouží P. Rudolf Smahel
 25.12.
 09:00 - 10:00
Mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně
Slouží P. Martin Holík
 26.12.
 09:00 - 10:00
Mše svatá z duchovního centra v Brně-Lesné
slouží P. Pavel Hověz
 31.12.
 16:00
Silvestrovská děkovná mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
Slouží P. Antonín Forbelský
 1.1.
 09:00 - 10:00
Mše svatá z kostela sv. Augustina v Brně
slouží P. Josef Novotný
 2.1.
 16:00
Na dřeň s J. Karasovou z Czech Zero Waste
 5.1.
 09:00
Mše svatá z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
slouží P. Antonín Forbelský

Informace o kostele

WWW: http://www.proglas.cz

Adresa kostela: Barvičova 85

GPS: 49°12'10.08"N, 16°34'22.08"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Jan Janoška

Kaple Svatého Ducha na Barvičově 85 v Brně v Radiu Proglas je se svojí plochou 10 m2 jistě jednou z nejmenších v brněnské diecézi. Je přístupná poloveřejně a slouží k osobnímu posvěcování pracovníků Radia Proglas. Není uzpůsobena pro přímé rozhlasové přenosy. Vznikla na místě bývalé laboratoře stavebních hmot katedry silničního stavitelství FS VUT.  Přesně na tomto místě stál ohromný mnohatunový buchar. Po uvolnění prostor Proglasu dal biskup Vojtěch Cikrle s koncem třetího roku vysílání Proglasu – 7. prosince 1998 – dovolení ke zřízení kaple zasvěcené Duchu svatému. Co se tu koná: Denně v devět společná modlitba, o středách 12:05 mše svatá, měsíčně adorační den. Svátosti smíření, pomazání nemocných, několik svátostí křtu.

Na stěně visí obraz Panny Marie z Karmelu s Ditětem, se zvláštním provedením škapulíře. Obětní stůl z ušlechtilého dřeva, svatostánek s věčným světlem, postaveným na kontrastu mosazi světa a rudé barvy Kristovy krve, a také kropenku vytvořil akademický sochař Daniel Trubač.