Křesťanské Vánoce

Brno-Židenice, kostel sv. Cyrila a Metoděje

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2018

Betlémy

 26.12. - 6.1.
 15:00 - 18:00
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 2.12.
 08:00 - 10:00
Mše sv. 1. NE adventní s žehnáním adventních věnců
mše svaté v 8.00 a 10.00 s žehnáním adventních věnců
 5.12.
 17:00
Setkání se sv. Mikulášem
pro malé i velké v kostele
 16.12.
 19:30
Večer chval
 20. - 21.12.
 00:00
Svátost smíření v kostele před Vánocemi
20.12. a 21.12. 9:00-11:00, 15:00-17:50
 24.12.
 08:00
Poslední roráty
24.12. ráno v 6:00
 24.12.
 15:30 - 16:30
Štědrý den - vánoční mše s dětmi
 24.12.
 23:55 - 23:55
Betlémské světlo
Slavností přinesení světla do kostela
 25.12.
 00:00 - 01:30
Půlnoční mše sv.
J.J.Ryba: Česká mše vánoční v podání chrámového sboru a orchestru
 25.12.
 08:00 - 18:00
Hod Boží vánoční
mše svaté v 8:00, 10:00 a 18:00;
 26.12.
 08:00 - 10:00
Svátek sv. Štěpána
mše sv. v 8:00 a 10:00
 30.12.
 08:00 - 18:00
Mše svaté na svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů
v 8:00,10:00 a 18:00 mše sv. s obnovou manželských slibů
 31.12.
 17:00
Silvestrovská mše svatá na poděkování
 31.12.
 23:00
Děkovná silvestrovská adorace
na závěr mše svatá v čase příchodu Nového roku
 1.1.
 00:00
Mše svatá na začátek Nového roku
V čase příchodu Nového roku
 1.1.
 08:00 - 18:00
Novoroční mše svaté - slavnost Matky Boží
8:00,10:00, 18:00; při bohoslužbách obnova manželských slibů
 6.1.
 08:00 - 18:00
Slavnost Zjevení Páně
mše sv. v 8:00, v 10:00 a 18:00
 13.1.
 08:00 - 18:00
Svátek Křtu Páně
mše sv.v 8:00,10:00,18:00;
 13.1.
 16:30 - 17:25
Tříkrálový podvečer
 19.1.
 19:00
Farní ples
jídelna ZŠ Horníkova v Líšni

Informace o betlému

Betlém v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích pochází z roku 1938. Jeho autorem je malíř a řezbář Václav Andres,který vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora Hynaise. Postavy betléma jsou přibližně 40 cm vysoké. Betlém je každoročně stavěn v kapli Panny Marie Bolestné, která se nachází v levé lodi kostela.

Informace o kostele

WWW: http://farnostzidenice.cz

Adresa kostela: Gajdošova

GPS: 49°11'54.848"N, 16°38'46.495"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Petr Beneš

Návaznost na dopravu:

Kostel je umístěn na ulici Gajdošova u křižovatky s ulicí Hrozňatovou. Poblíž kostela je zastávka autobusových linek X27, 44, 84, 55, 58 a 75 (zastávka Gajdošova). V docházkové vzdálenosti jsou i zastávky trolejbusových linek na Staré osadě (linky 25 a 26) a ulici Táborské (linka 12, zastávka Otakara Ševčíka).

Bezbariérový přístup do kostela je ze zadní strany z ulice Nopovy.

 

Počátkem 20.století vyvolal růst počtu obyvatel na brněnských předměstích potřebu stavby nových kostelů. Židenice nebyly výjimkou.

V roce 1910 se na podnět tehdejšího katechety v Židenicích P.F.Hudce ustavil „Spolek pro stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově“ s cílem postavit kostel a zřídit samostatnou farnost. Spolek ve třech letech získal přes 1300 členů a již roku 1911 zakoupil za 95.000 Kčs komplex pozemků (tzv. Melionky) o rozloze 29.810 m2­. V roce 1914 dal vypracovat od architekta Vladimíra Fischera náčrtek stavby budoucího chrámu, ale pro první světovou válku byla stavba oddálena.

Dne 28.října 1928 byl posvěcen základní kámen budoucího kostela. V soutěži řešení byl vyhodnocen jako nejlepší návrh architekta Klaudia Madlmayra a v roce 1932 byla započata stavba kostela podle jeho plánů. Kostel byl posvěcen dne 27.října 1935 brněnským biskupem Dr.Josefem Kupkou.

Projektant Klaudius Madlmayr pojal stavbu jako trojlodní baziliku. Je orientována přibližně ve směru východ – západ s hlavním vstupem v západním průčelí. Hranolovitá věž (vysoká 46 metrů) s osmibokým nástavcem přiléhá k severní straně kostela.Nad arkádovým podloubím kryjícím vstup do kostela je centrálně umístěn čtvercový reliéf sv. Cyrila a Metoděje.

Hlavní loď je dlouhá 33 m, široká 11,5 m a vysoká 16 m. Boční lodi jsou 4 m široké a 6,5 m vysoké. Kněžiště, které uzavírá apsida zaklenutá báňovou klenbou, obklopují z vnější strany sakristie, křestní kaple a depozitáře, v patře pak oratoře. V zadní části kostela, v prostoru pod věží, je kaple. Kostel pojme 1200 věřících, z toho 250 má možnost sedět v lavicích.

Vnitřní výtvarné řešení se provádělo postupně podle finančních možností . Na výzdobě a vybavení kostela se podíleli mj. bratři Heřman a Karel Kotrbovi, Petr Pištělka, Ludvík Kolek, Julius Pelikán, Václav Andres, Jan Vasilij Čermák a Karel Stádník.

Po dostavbě kostela a jeho vysvěcení byli duchovní správou pověřeni premonstráti, tehdy působící ve farnosti Brno-Zábrdovice, která byla „domovskou“ farností i pro Židenice. Samostatná farnost v Brně-Židenicích byla zřízena k 1. lednu 1953 a duchovní správou byli pověřeni diecézní kněží.

Územní rozsah farnosti dnes zahrnuje území Židenic, Juliánova a Vinohrad.