Křesťanské Vánoce

Praha 17 - Řepy, kostel sv. Martina

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

 24.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 25.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 26.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1.1.
 14:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma

Informace o betlému

Novodobé sádrové figurky z devadesátých let 20. století byly v roce 2020 na náklady věřících z farnosti u sv. Martina nahrazeny umělecky hodnotným dřevěným betlémem. Autorem čtrnácti figurek je Conrad Moroder z italského městečka Ortisei – St. Ulrich, centra řezbářů v jižním Tyrolsku. Dřevěné figurky byly umístěny do stávající betlémské chýše, kterou zhotovil v roce 2014 pro trvalou instalaci jesliček restaurátor a výtvarník Petr Suchel.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostrepy.cz

Adresa kostela: Žalanského

GPS: 50°4'16.932"N, 14°18'0.751"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Řehoř J. Žáček

Návaznost na dopravu:

Autobus číslo 164 stanice "Ke Kaménce". Popřípadě autobus 180, stanice "Blatiny", také na této stanici tramvaje 10 a 16.

Kostelík sv. Martina byl postaven v polovině 12. století jako dřevěný, později po požáru přestavěn do kamenné podoby. Hranolovitá věž pochází z roku 1225, z téže doby pochází původní románský tympanon a vchod po levé straně lodi. V tympanonu je vymalován tzv. řepský kříž. Kostelík v 16. a 17. století nebyl využíván, avšak v roce 1667 byl znovu vysvěcen. Tehdy v barokní době byl v kostele postaven barokní oltář. V 19 století byl kostel klasicistně upravován, hlavní vchod byl přemístěn na západ pod věž, k věži byly přistavěny opěráky, pravděpodobně v té době byla na východní straně přistavěna sakristie, která zakryla původní románskou apsidu. 

Na počátku 20. století byl kostel oplocen, aby se zabránilo přístupu hospodářských zvířat. V 70. letech byl kostel uzavřen a nedaleký rybník, na místě dnešního parku před kostelem, byl vysušen. To mělo negativní vliv na statiku stavby, která se stala nestabilní a kostelu hrozila demolice. Koncem 80. let byl proveden archeologický průzkum stavby, která odhalila jeho vysokou hodnotu a bylo přikročeno k její stabilizaci a rekonstrukci, která vyvrcholila tím, že byl na závěr roku 1992 kostel opět otevřen a je provozován dodnes. V roce 1996 byl kostelík povýšen na farní, kdy došlo k jeho a okolní městské části Řepy vydělení z libocké farnosti.