Křesťanské Vánoce

Pozořice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

Betlémy

 30.11. - 15.1.
 00:00 - 23:55
Betlémy v obcích farnosti
Po cestě pozořickou farností můžete navštívit také betlémy na veřejných prostranstvích jednotlivých obcí.
 24.12.
 15:45 - 16:30
Prohlídka betléma na faře
Možnost prohlídky betléma na faře po odpolední mši pro rodiče s dětmi.
 24.12.
 23:00
Prohlídka betléma na faře
Prohlídka betléma na faře po "půlnoční" mši svaté.
 25. - 26.12.
 08:30 - 12:00
Prohlídka betléma na faře
Možnost prohlídky betléma na faře po o obou dopoledních mších svatých.
 25. - 26.12.
 14:00 - 18:00
Prohlídka betlémů na faře a v kostele
Otevřená fara a kostel nejen k prohlídce betlémů.

Ostatní programy

starší programy
 23.12.
 16:30 - 17:30
Betlémské světlo
 24.12.
 13:00 - 14:00
Živý betlém ve Viničných Šumicích
Vánoční setkání u zvoničky s živým betlémem v podání šumických dětí a mládeže. Doprovázeno živou hudbou. Přijďte se setkat, zazpívat si koledy a odnést betlémské světlo.
 24.12.
 15:00
Mše svatá pro rodiny s dětmi s žehnáním jesliček
 24.12.
 22:00 - 23:00
Půlnoční mše svatá
 25.12.
 07:30
Slavnost Narození Páně
 25.12.
 09:30
Slavnost Narození Páně
 26.12.
 07:30
Svátek sv. Štěpána
 26.12.
 09:30
Svátek sv. Štěpána
 27.12.
 18:00
Mše svatá s žehnáním vína
 30.12.
 18:00
Mše svatá s žehnáním manželům
 31.12.
 18:00
Mše svatá na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku
 1.1.
 07:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 1.1.
 09:30
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
 6.1.
 18:00
Slavnost Zjevení Páně, tříkrálová mše svatá s žehnáním koledníkům a s žehnáním křídy a kadidla
 8.1.
 07:30
Svátek Křtu Páně
 8.1.
 09:30
Svátek Křtu Páně

Informace o betlému

Naše farnost má dva betlémy. Na faře staví mladí muži třešťský betlém. Ten přivezl do pozořické farnosti v roce 1997 Mons. Karel Pavlíček, který byl v letech 1970-1974 farním vikářem v Třešti - významném městě české betlémářské tradice. Po smrti svůj betlém pozořické farnosti odkázal. Třešťský betlém se staví z pařezů a mechu jako dioráma, kde se krajina pozvolna zvedá k horizontu.  Celá scenérie je vytvořená podle fantazie betlémářů, proto každý rok můžeme obdivovat jiný, nový originál. Betlém je částečně mechanizovaný a každý rok do něj přibude i nová figurka.

Kostelní betlém vytvořil v roce 1913 sochař a malíř Jan Knebl. Tvoří ho velké plátno s pohledem na město Betlém a před ním podium se samotnou scénou narození. V betlému je celkem 14 velkých polychromovaných figur a tři velbloudi. Později k betlému přibylo také stádo oveček. Nechybí ani pokladničky andělíčka a černouška s pokyvujícími hlavičkami.

 

 

 

Informace o kostele

WWW: https://www.farnostpozorice.cz/

GPS: 49°12'31.32"N, 16°47'20.04"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Alena Koukalová

Návaznost na dopravu:

Do Pozořic jezdí z Brna autobus IDS-JMK č. 702 ze zastávky u OD Tesco. Kostel leží přibližně 200 metrů od zastávky Pozořice-městečko. Za světla ani za tmy jej nemůžete přehlédnout či minout.

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 21.11.2022)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
9:30 celý rok, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Po
18:00 celý rok, každý týden, pobožnost
Út
18:00 celý rok, každý týden
St
18:00 celý rok, každý týden
Čt
18:00 celý rok, každý týden, v obcích farnosti
7:00 celý rok, 1x za měsíc, 1. v měsíci
18:00 celý rok, každý týden, dětská mše
So
16:15 od prosince do února, každý týden, s nedělní platností
17:15 od března do listopadu, každý týden, s nedělní platností

 

 


Původní dřevěný kostel zasvěcený taktéž Nanebevzetí Panny Marie stával v místě dnešní farní stodoly. Roku 1704 vyhořel. Stavbou nového kostela se zavázal kníže Jan Adam z Lichtenštejna. Barokní kostel byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24, dokončen byl až za dalšího panovníka Antonína Floriána. Stalo se tak díky významnému přímluvci, zdejšímu faráři a děkanovi P. Josefu Lefflerovi. Nový kostel byl požehnán dne 15. 8. 1724 děkanem brněnské kapituly. Byl jím strýc zdejšího faráře František Xaver Leffler.

Kostel je jednolodní stavba s polygonálním závěrem, se dvěma čtyřbokými věžemi a příčnou lodí. Je 38m dlouhý, 20m široký a 21m vysoký. Průčelí kostela zdobí dvě věže 40m vysoké, které dodávají celé stavbě monumentální vzhled katedrály. Po levé straně presbytáře je sakristie, naproti ní boční kaple. Kostel stojí na bývalém hřbitově, na kterém se pochovávalo do roku 1870. Hřbitov je vlastně mohutná rampa, která nese celou stavbu. V jeho rozích stojí dvě kaple, bývalé kostnice. Pod kostelem se nachází krypta, do níž se dříve pochovávali kněží. Vchod do ní býval z kostela, v místech mezi předními lavicemi, ve 20. letech 20. století byl zbudován nový vchod ze starého hřbitova, za presbytářem kostela. Poslední farář pochovaný v kryptě byl v roce 1774 Josef Xaverius Leffler.

Vnitřní prostor kostela zdobí 4 oltáře. Hlavní oltář z roku 1785 nese obraz Nanebevzetí Panny Marie od brněnského malíře a pozořického rodáka Ignáce Bayera. Nad oltářem je malované okno s obrazem Nejsvětější Trojice. Po obvodu lodi se nachází křížová cesta z Vídně. Po stranách hlavního oltáře najdeme mramorovou křtitelnici z 18. století kazatelnu stejné datace, kterou zhotovil místní stolař Havel Solus. Melodii kostelu dodávaly varhany zakoupené ze Svatého Kopečka u Olomouce, ty byly s požehnáním o. biskupa Vojtěcha Cikrleho roku 1992 vyměněny za nové. K modlitbám zve z věží celkem 5 zvonů a o Velikonocích jeden hrkač.

Farnost Pozořice tvoří 6 obcí: Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Sivice, Hostěnice a Holubice.


 

Nejbližší Křesťanské Vánoce:

Babice nad Svitavou, kostel sv. Jana Křtitele – 12,4 km

Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje – 13,0 km

Vranov, kostel Narození Panny Marie – 21,4 km

Odhad vzdálenosti vzdušnou čarou.