Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Roráty

Roráty, původně adventní sobotní mše svaté ke cti Panny Marie z doby Karla IV., bývají doprovázené nádhernými liturgickými zpěvy (např. známá vstupní antifona „Ejhle, Hospodin přijde“ z r. 1364).

Externí WWW odkaz: Co jsou to roráty?