Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2023

Od betléma k betlému

Putování ze Žebětína do Kohoutovic.

Pouť "Od betléma k betlému" začne u betléma v kostele v Žebětíně a pak budeme putovat do kopců kohoutovických... Vezmeme to přes rozhlednu Holedná, abychom se pořádně provětrali :-) Zakončení plánujeme v Domku vedle kaple, kde si můžete dát svařák, čaj, či kávu a samozřejmě taky zapějeme koledy. Pokud budete mít chuť a čas se pěkně projít na čerstvém vzduchu a strávit nějaký čas pospolu, vezměte své blízké a přijďte. Všichni jsou srdečně zváni! Sraz je v sobotu 30. 12. ve 13 hod. u kostela v Žebětíně. 

Informace o betlému

Možnosti navštívit betlém: od 24. 12. do 7. 1. půl hodiny před každou mší sv. a po ní.

Informace o kostele

WWW: http://www.farnostzebetinkohoutovice.cz

Adresa kostela: Křivánkovo náměstí

GPS: 49°12'21.24"N, 16°29'15.36"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Petra Doffková

Návaznost na dopravu:

Autobus č. 51 z Nemocnice Bohunice a ze Zoologické zahrady, zastávka Křivánkovo náměstí.

Autobus č. 52 z Mendlova náměstí a ze Zoologické zahrady, zastávka Křivánkovo náměstí.

 

Žebětínský kostel založila ve 14. století dcera Přemysla II. Eliška Rejčka, která zároveň dala podnět k založení kostela svatého Vavřince v nedalekém Komíně. Fara je připomínána již v roce 1437. Kostel a fara byly během třicetileté války značně poškozeny. V roce 1633 byly pro nedostatek duchovních spojeny farnosti v KomíněBystrci a Žebětíně pod společnou duchovní správu komínského faráře. Žebětínský kostel byl obnoven roku 1732 a farní budova roku 1787. Roku 1869 byl Žebětín povýšen na samostatnou farnost.

Do života našeho společenství můžete nahlédnout prostřednictvím webových stránek.