Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Tříkrálová sbírka

19. ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční v Bystrci v době 1. - 14. ledna 2019.

Naše tříkrálové skupinky budou koledovat především ve vestibulech supermarketů. Poznáte je podle zapečetěných pokladniček s logem Charity ČR a vedoucí skupinky u sebe musí mít průkaz koledníka. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. www.trikralovasbirka.cz

Farní charita Bystrc

Externí WWW odkaz: http://www.faby.cz/

Informace o betlému

Betlém najdete v přední části kostela vlevo pod presbytářem. Jedná se o dřevěný betlém s vyřezávanými a ručně zdobenými figurami, v pozadí s malbou betlémské krajiny. Výška postav cca 30 cm. Nechybí ani dětmi oblíbený černoušek (pokladnička, která po vhození mince zacinká). Stáří betléma: cca 50 roků.

Informace o kostele

Brno-Bystrc, kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty

WWW: http://www.faby.cz

GPS: 49°13'35.4"N, 16°31'50.16"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Eva Máchová

Živý betlém ve farnosti Brno-Bystrc