Křesťanské Vánoce

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Mše svaté na svátek Svaté Rodiny

mše sv. 7:30, 9:30 s požehnáním manželům

Informace o betlému

Betlém pochází z doby vybudování farního kostela, z 20. let minulého století. Betlém je vždy ve vánoční době umístěn na boční straně chrámové lodi. Tvoří jej stylizované pozadí s jeskyněmi a betlémskou chýší, ve které se nad jesličkami sklání Panna Maria a sv. Josef. V zástupu se přicházejí poklonit Tři králové a pastýři. Zvláštností betlému je kombinace velkých figur a malých figurek.

Informace o kostele

Brno-Starý Lískovec, kostel sv. Jana Nepomuckého

WWW: http://www.farnostliskovec.cz

Adresa kostela: Elišky Přemyslovny 27

GPS: 49°9'56.88"N, 16°34'4.8"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: P. Mgr. Jaroslav Rašovský

Návaznost na dopravu:

Kostel sv. Jana Nepomuckého je dobře dostupný MHD. Z Hlavního nádraží se k nám dostanete tramvají č. 8, ze zastávky Česká tramvají č. 6 a vystoupíte na Osové. Odtud můžete jít pěšky (podle mapy) nebo se svézt pár zastávek autobusy č. 403 a 404 (zastávka přímo u výstupu z tramvaje) nebo č. 69 (zastávka na mostě) a vystoupit na zastávce Svah (na znamení). Noční linky jsou pak č. 91 (výstup na zastávce Kosmonautů nad kostelem) a č. 96 (výstup na zastávce Svah).

Farnost Starý Lískovec leží na jihozápadním okraji Brna. Patří do ní dvě městské části: Starý Lískovec a Bohunice.

Na podzim roku 1924 se usnesla kapitula augustiniánského kláštera vystavět za pomocí farníků nový kostel na pozemcích zakoupených již před válkou. Důvodem byly jednak značná vzdálenost od dosavadního farního kostela, stále se vzmáhající stavební ruch a rostoucí počet farníků v těchto obcích.

První církevní slavnost v novém chrámu se konala 16. května 1926 ve svátek sv. Jana Nepomuckého. Toho dne byly posvěceny 4 nové zvony.

Dne 3. října 1926 brněnský biskup ThDr. Josef Kupka slavnostně posvětil nový chrám Páně. Do 1. ledna 1930 byly oddavky, narození a úmrtí zapisovány do matrik farního úřadu na Starém Brně. Dekretem biskupským ze dne 28. prosince 1929 byla zřízena samostatná farní obec a administrátorem fary byl jmenován P. Benedikt Švanda.

Od této doby se ve farnosti vystřídalo mnoho farářů a bylo provedeno mnoho oprav a úprav interiéru kostela i fary a byly přistaveny učebny a garáž s podkrovním klubem. Ve všech těchto prostorách se scházejí (nejen) farníci, aby společeně oslavovali Boha, a to mnoha různými způsoby. Zveme vás k návštěvě naší farnosti, abyste se o našem živém společenství a našich aktivitách dozvěděli více.