Křesťanské Vánoce

Praha 2 - Vyšehrad, bazilika sv. Petra a Pavla

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2022

Betlémy

 3. - 23.12.
 10:00 - 17:00
Možnost prohlídky betléma (bez Jezulátka)
 24.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 25. - 30.12.
 10:00 - 17:45
Možnost prohlídky betléma
 31.12.
 10:00 - 16:00
Možnost prohlídky betléma
 1. - 31.1.
 10:00 - 16:45
Možnost prohlídky betléma

Ostatní programy

starší programy
 26.11.
 18:00 - 18:30
Nešpory s varhanní hudbou
 27.11.
 09:00 - 10:00
Mše svatá s žehnáním adventních věnců
 28.11.
 06:30 - 07:15
Rorátní mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
 4.12.
 16:30 - 17:00
Adventní varhanní koncert
 13.12.
 18:00 - 19:00
Adventní benefiční koncert - Tichý svět, o.p.s.
Koncert pořádaný sdružením Tichý svět, o.p.s. s překladem do znakového jazyka. Účinkují pěvecký a hudební sbor Besharmonie, Pueri guadentes, Jan P. Muchow
 18.12.
 16:30 - 17:30
Adventní benefiční koncert - TRIO CLASSIC
Benefiční koncert pro Dětské centrum Plzeň. Miroslava Lendělová - alt, Monika Pešavová - mezzosoprán, Iveta Valešová - varhany.
 24.12.
 10:00 - 16:00
Rozdávání betlémského světla
 24.12.
 23:30 - 23:55
Vánoční varhanní skladby
varhanní půlhodinka, Ondřej Valenta - varhany
 25.12.
 00:00 - 01:00
Půlnoční mše svatá
 25.12.
 09:00 - 10:00
Mše svatá, po mši žehnání pokrmů pro sváteční stůl a pro nemocné
Slavnost Narození Páně. Ondřej Valenta - varhany.
 26.12.
 09:00 - 10:00
Mše svatá
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 26.12.
 15:00 - 16:00
Zpívání u jesliček pro děti i dospělé
Přijďte si s námi zazpívat koledy, vhodné pro všechny generace.
 26.12.
 15:00 - 16:00
Zpívání u jesliček pro děti i dospělé
 26.12.
 16:30 - 17:15
Vánoční varhanní koncert
Účinkují: Ondřej Valenta - varhany
 26.12.
 16:30 - 17:15
Vánoční varhanní koncert
Účinkují: Ondřej Valenta - varhany
 30.12.
 18:00 - 19:00
Mše svatá s díkůvzdáním za dar manželství a s požehnáním pro rodiny
Svátek sv. Rodiny
 31.12.
 16:30 - 17:30
Mše svatá s poděkováním Bohu za uplynulý rok
 1.1.
 09:00 - 10:00
Mše svatá
Slavnost Matky Boží Panny Marie, Světový den modliteb za mír
 6.1.
 18:00 - 19:00
Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy
Slavnost Zjevení Páně
 8.1.
 16:30 - 17:30
Vánoční koncert
 14.1.
 18:00 - 19:00
Slavnostní mše svatá
Výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele kapituly

Informace o betlému

Betlém tvoří třináct postav včetně Svaté rodiny v životní velikosti a pět figur zvířat. Postavy Svaté rodiny, tří králů, andělů, darovníků a zvířat (volka, oslíka a ovcí) jsou vyřezány ze dřeva a polychromovány v realistickém postnazarénském stylu. Autorem betlému je Ferdinand Stuflesser ze St. Ulrich (dnes Ortisei, Itálie). Zhotovila jej jeho řezbářská dílna na přelomu 19. a 20. století. Betlém byl doplněn stylizovanou salaší ze dřeva se šindelovou krytinou. Nad salaší je zavěšen anděl držící stuhu s nápisem „Gloria in excelsis Deo“. Betlémové figury byly naposledy restaurovány v létě 2015 restaurátorkou Jitkou Jirkovskou. Ušlechtilá řezba figur a instalace jeslí řadí tento betlém mezi nejhezčí v Praze. V roce 2019 byl betlém doplněn o figuru slůněte.

Informace o kostele

WWW: http://www.kkvys.cz

Adresa kostela: Štulcova

GPS: 50°3'52.040"N, 14°25'4.363"E

Bezbariérový přístup.

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Erika Tučková

Návaznost na dopravu:

metro C - stanice Vyšehrad (dále cca 15 min. pěšky - po rovině)

tram 2,3,7,17,21,92,- zastávka Výtoň (dále cca 15 min. pěšky ulicí Vratislavovou - prudší stoupání, nebo po Rašínově nábřeží cca 200 m, pak prudké stoupání po schodech nahoru)

tram 7,14,18,24,93, 95 - zastávka Albertov (dále pěšky cca 15 min. ulicí Přemyslovou - prudší stoupání)           

    

Kapitulní chrám sv. apoštolů Petra a Pavla na Vyšehradě ve své nynější podobě je trojlodní pseudobazilika s kaplemi při bočních lodích, hloubkovým, trojboce uzavřeným kněžištěm se sakristií a kaplí na bočních stranách. Po stranách průčelí stojí dvojice věží. Fasády kostela mají náročnou novogotickou úpravu. Bohatě je upraveno zejména průčelí s portály a věže.

Kapitulní vyšehradská bazilika byla založena knížetem Vratislavem II. v roce 1070, r. 1129 byla rozšířena. Při opravách po požáru r. 1249 zanikla asi z větší části románská podstata stavby a byla nahrazena gotickým trojlodím - zbytky tehdejší úpravy se zachovaly v podkroví bočních lodí. V r. 1295 byla postavena předsíň, patrně v západní části, jejíž zbytky byly roku 1888 zbořeny. Roku 1369 v rámci úprav Vyšehradu Karlem IV. byla raně gotická stavby pozměněna - patrně byly přistavěny boční kaple. Roku 1495 po opravách byla bazilika znovu vysvěcena. V r. 1575 Oldřich Avostalis a Mistr Benedikt provádějí klenutí - patrně v hlavní lodi. K barokním úpravám baziliky dochází v letech 1708-1711, později v období 1723-1730. Na úpravách, které se týkaly nového zaklenutí a úpravy průčelí, se zpočátku podílel F. K. Kaňka. Kolem roku 1740 byla zbudována tzv. "Šancovská kaple". V období od roku 1885-1903 byla bazilika ve třech etapách regotizována - bylo prodlouženo presbyterium, zřízena sakristie a depozitář, regotizována barokní hlavní loď, která byla znovu zaklenuta. Stavba byla prováděna podle plánů architekta Josefa Mockera a Františka Mikše. V poslední etapě stavby bylo představeno nové dvouvěžové průčelí.

Výmalba presbytáře a Šancovské kaple pochází od vídeňského malíře Karla Jobsta. Hlavní a postranní lodě vyzdobil malbami Karel Jobst a postranní lodě prof. František Urban s manželkou Marií.

V letech 1988-94 byl interiér chrámu nákladně zrestaurován. V roce 2003 povýšil papež Jan Pavel II. vyšehradský kapitulní chrám na papežskou "baziliku minor".