Křesťanské Vánoce

Brno-Kohoutovice, kaple Svaté Rodiny

Program Adventu a Křesťanských Vánoc 2019

Betlémy

 24.12. - 12.1.
 00:00
Možnost prohlídky betléma
Betlém si lze prohlédnout asi půl hodiny před a po všech mších sv. v kapli Svaté rodiny.
 24.12. - 12.1.
 00:00
Vánoční bohoslužby v kapli Svaté rodiny
Přehled vánočních bohoslužeb najdete na webu kohoutovické části farnosti.
 25.12.
 11:45 - 12:15
Betlém z biblických postaviček a zpívání koled
Po druhé mši sv. (asi 11:45) prohlídka betléma z biblických postaviček a společné zpívání koled v Domku Svaté rodiny.

Ostatní programy

starší programy
 23.11.
 14:00 - 19:00
Výroba adventních věnců
Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku Svaté rodiny, Bašného 40.
 1.12.
 07:30 - 11:30
Žehnání adventních věnců
Adventní věnce budou požehnány o první neděli adventní 1. 12. při mších svatých v 7:30 a 10:30.
 7.12.
 16:00 - 20:00
Adventní duchovní obnova
Vede P. Jiří Jeniš, ředitel DCŽM.
 8. - 15.12.
 00:00
Hudba v adventu
8. 12. při mši sv. v 10:30 zpívá Sbor mladých. 15. 12. při mši sv. v 10:30 zpívá sbor Kůrnice.
 24.12.
 00:00
Betlémské světlo
 24.12.
 16:00 - 17:00
Dětská štědrovečerní bohoslužba
Mše sv. pro děti v 16:00 se slavnostním předáváním betlémského světla. Zpívá Sbor mladých.
 24.12.
 21:30 - 22:30
Půlnoční bohoslužba
Půlnoční bohoslužba, zpívá sbor Kůrnice. Po mši sv. možnost odnést si betlémské světlo.
 29.12.
 07:30 - 12:00
Slavnost Svaté rodiny, patrocinium kaple
Mše svaté v 7:30 a 10.30.
 31.12.
 16:00 - 17:00
Děkovná bohoslužba
Při mši sv. v 16:00 poděkujeme za uplynulý rok.

Informace o betlému

Kohoutovický betlém byl pořízen k vánočním svátkům v roce 1953. Je to původní betlém ze Žebětína, který koupil K. Vížďa ve Vídni již v roce 1894. Pro Kohoutovice ho opravil pan František Daler a doplnil ze dvou jiných betlémů, o jejichž původu nic nevíme. Velikost figurek je asi 8 cm, zvlášť povedené jsou ovečky. Betlém má své místo pod sochou Svaté Rodiny. Betlém je možné navštívit půl hodiny před a po mších svatých sloužených v kapli Svaté rodiny (viz bohoslužby)

Informace o kostele

WWW: http://kaplekohoutovice.cz/

Adresa kostela: Bašného

GPS: 49°11'35.52"N, 16°32'6.36"E

Kontaktní osoba pro Křesťanské Vánoce: Petra Doffková

Návaznost na dopravu:

Ke kapli Svaté rodiny se dostanete z Mendlova náměstí:
trolejbusem 37, zastávka Bellova
autobusem 52, zastávka Výletní nebo Žebětínská

z Osové i od Zooologické zahrady:
autobusem 50, zastávka Bellova
 

Pravidelné bohoslužby (aktualizováno 13.05.2019)

Ne
7:30 celý rok, každý týden
10:30 ve školním roce, každý týden
Další bohoslužby v týdnu …
Út
17:30 ve školním roce, každý týden

Stavba kaple Svaté rodiny byla započata roku 1903, dokončena 1904 a 4. října 1908 byla slavnostně posvěcena žebětínským farářem Mořicem Maršíkem. 11. prosince 1947 byla v kapli Sv. rodiny sloužena první mše svatá při elektrickém osvětlení. V letech 1988-89 byla provedena přístavba boční lodi a kaple celkově rekonstruována.

Do života našeho společenství můžete nahlédnout prostřednictvím webových stránek www.kaplekohoutovice.cz